Ἰστορικαί διηγήσεις τῶν Δεσποτικῶν

καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν

Κατά πλάτος βίοι Ἁγίων

Ἐγκωμιαστικοί λόγοι

(Γραφέντα εἰς τό πολυτονικόν)


Κατά ἀλφαβητικήν σειράν

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Κατά ἡμερομηνίαν
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ –  ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ – ΛΟΙΠΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ


ΔΕΣΠΟΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ


ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ


ΕΟΡΤΑΙ ΑΓΙΩΝ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

 Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

 1. Ταϊσίας τῆς πρώην πόρνης Ὁσίας 
 2. Ταρασίου πατριάρχου Κωνσ/πόλεως
 3. Τατιανῆς Μάρτυρος
 4. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων – Λόγος: (Βασίλειος ὁ Μέγας)
 5. Τιμοθέου Ἀποστόλου  ἐκ τῶν Ο´
 6. Τιμοθέου καί Μαύρας Μαρτύρων
 7. Τίτου τοῦ πρεσβυτέρου Ὁσίου
 8. Ἁγίων τριῶν Ἰεραρχῶν
 9. Τρύφωνος Μάρτυρος 
 10. Τριανταφύλλου ἐκ Ζαγοράς Πηλίου Νεομάρτυρος
 11. Τύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου

Υ

Φ

Χ

Ω


 Κατά ἡμερομηνίαν

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ –  ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ – ΛΟΙΠΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ


 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1-Ιαν   Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου – Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης – Βασιλείου του Μεγάλου – Θαυμαστὲς διηγήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴ του
2-Ιαν   Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης – Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ Ὁσίου
3-Ιαν   Μαλαχίου προφήτου – Θωμαΐδος τῆς Λέσβου Ὁσίας
4-Ιαν   Ἡ Σύναξις τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων
5-Ιαν   Λόγος στὴν Παραμονὴ τῶν Φώτων (Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου) – Συγκλητικῆς Ὁσίας – Ῥωμανοῦ τοῦ Νέος Ὁσιομάρτυρος
6-Ιαν  Τά Ἅγια Θεοφάνεια. – Λόγοι: (Παλαμᾶ) – (Πρόκλου) – Γρηγ. Θεολόγου – Χρυσοστόμου – Δαμασκηνοῦ Στουδίτου)

7-Ιαν   Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
8-Ιαν   Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου Ὁσίου, Ἰσίδωρος καί οἱ 72 μάρτυρες.
9-Ιαν   Πολυεύκτου Μάρτυρος – Φιλίππου Μητροπολίτου Μόσχας Ἱερομάρτυρος
10-Ιαν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης
11-Ιαν Θεοδοσίου κοινοβιάρχου Ὁσίου
12-Ιαν Τατιανῆς Μάρτυρος
13-Ιαν Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη Ὁσίου – Σάββα ἀρχ/που Σερβίας καὶ Συμεὼν Μυροβλύτου Ὁσίων 
14-Ιαν Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ Σινὰ Ραϊθῶ ἀναιρεθέντων – Νίνης Ἰσαποστόλου Φωτιστρίας τῆς Γεωργίας
15-Ιαν Παύλου τοῦ Θηβαίου Ὁσίου – Ἰωάννου Καλυβίτου Ὁσίου 
16-Ιαν Ἡ προσκύνησις τῆς Τιμίας ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Πέτρου
17-Ιαν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ὁσίου – Ἔτερος εἰς τῷ ἀρχαίον ὑπό Μ. Ἀθανασίου
18-Ιαν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρίας
19-Ιαν Μακάριος Αἰγύπτιος, Ὅσιος – Μᾶρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ
20-Ιαν Εὐθυμίου Μεγάλου Ὁσίου

21-Ιαν Νεοφύτου Μάρτυρος – Μαξίμου Ὀμολογητοῦ Ὁσίου
22-Ιαν Τιμοθέου Ἀποστόλου  ἐκ τῶν Ο´ – Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου Ὁσίομάρτυρος
23-Ιαν Κλήμεντος καί Ἀγαθαγγέλου μαρτύρων
24-Ιαν Ξένης Ὁσίας – Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Ὁσίου – Ξένης τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς Ὁσίας
25-Ιαν Γρηγορίου του Θεολόγου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως
26-Ιαν Ξενοφῶντος Ὁσίου καὶ τῆς Συνοδείας αὐτοῦ
27-Ιαν Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

28-Ιαν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ὁσίου
29-Ιαν Δημητρίου τοῦ Χιοπολίτου Νεομάρτυρος 
30-Ιαν Ἁγίων τριῶν Ἰεραρχῶν
31-Ιαν Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας & τῶν θυγατέρων αὐτῆς – Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ. Ὁσίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1-Φεβ  Τρύφωνος Μάρτυρος – Περπετούας Μάρτυρος
2-Φεβ  Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ – (Παλαμᾶ) – (Χρυσοστόμου) –Γαβριήλ Ὁσιομάρτυρος  (ἐκ τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου)
3-Φεβ   Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί τῆς Προφήτιδος Ἄννης
4-Φεβ   Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιῶτου Ὁσίου 
5-Φεβ   Ἀγάθης Παρθενομάρτυρος – Ἀντωνίου τοῦ Ἀθηναίου Νεομάρτυρος
6-Φεβ   Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης – Φωτίου Μεγάλου – Βαρσανουφίου &᾿Ιωάννου ὁσίων
7-Φεβ   Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου – Λουκᾶς ἐν Στειρίῳ Ὁσίου
8-Φεβ   Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου Μεγαλομάρτυρος 
9-Φεβ   Νικηφόρου Μάρτυρος 
10-Φεβ Χαράλαμπος Ιερομάρτυς
11-Φεβ Βλασίου ἐπισκόπου Σεβαστείας
12-Φεβ Μελετίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης
13-Φεβ Μαρτινιανοῦ Ὁσίου – Ἀκύλα καί Πρισκίλλης ἀποστόλων
14-Φεβ Αὐξεντίου τοῦ ἐν τῷ Ὄρει Ὁσίου – Δαμιανοῦ τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυς
15-Φεβ Ὀνησίμου Ἀποστόλου – Ἀνθίμου τοῦ Χίου. Ὁσίου
16-Φεβ Παμφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτύρων 
17-Φεβ Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος Μεγαλομάρτυρος  (εἰς τό ἀρχαίον)  – Πουλχερίας βασιλίσσης & ἱσαποστόλου
18-Φεβ Λέοντος Πάπας Ρώμης
19-Φεβ Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας Ὁσιομάρτυρος – (Εἰς τήν καθαρεύουσα)
20-Φεβ Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης
21-Φεβ
22-Φεβ
23-Φεβ Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης ἱερομάρτυρος
24-Φεβ Α΄καί Β΄ εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
25-Φεβ Ταρασίου πατριάρχου Κωνσ/πόλεως
26-Φεβ  Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης – Φωτεινῆς Σαμαρείτηδος, μάρτυρος καί ἱσαποστόλου
27-Φεβ Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου Ὁσίου – Τίτου τοῦ πρεσβυτέρου Ὁσίου
28-Φεβ Κυράννας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Νεομάρτυρος
29-Φεβ Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου Ὁσίου

ΜΑΡΤΙΟΣ

1-Μαρ  Εὐδοκίας Ὁσιομάρτυρος ἡ ἀπό Σαμαρειτῶν
2-Μαρ  Ἠσυχίου τοῦ Συγκλητικοῦ Μάρτυρος
3-Μαρ  Εὐτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου Μαρτύρων
4-Μαρ   Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ὁσίου
5-Μαρ   Μᾶρκου Ἀθηναίου, Ὁσίου
6-Μαρ   Τῶν 42 Μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίω
7-Μαρ   Λαυρεντίου τοῦ ἐν Σαλαμῖνι Ὁσίου
8-Μαρ   Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας
9-Μαρ   Τεσσαράκοντα Μαρτύρων – Λόγοι: (Μ.Βασιλείου) – Ἐφραὶμ Σύρου  – Καισαρίου ἀδελφοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
10-Μαρ Ἀναστασίας τῆς πατρικίας Ὁσίας – Μιχαὴλ τοῦ Μαυρουδῆ Νεομάρτυς
11-Μαρ Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
12-Μαρ Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου
13-Μαρ Νικηφόρου  Ὁμολογητοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως
14-Μαρ Βενεδίκτου Ὁσίου
15-Μαρ Μανουήλ τοῦ Κρητός Νεομάρτυρος
16-Μαρ Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμω Ὁσίου
17-Μαρ Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ Ὁσίου

18-Μαρ Κυρίλλου Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων
19-Μαρ
20-Μαρ Ἀββάδων τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Ἁγίου Σάββα
21-Μαρ Σεραπίωνος τοῦ σινδονίου. Ὁσίου 
22-Μαρ Εὐθυμίου τοῦ Νέου τοῦ ἐκ Δημητσάνης Ὁσιομάρτυρος
23-Μαρ
24-Μαρ
25-Μαρ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (Χρυσοστόμου) – (Φωτίου) – (Παλαμᾶ)
26-Μαρ
27-Μαρ Ματρώνας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ὁσίας 
28-Μαρ
29-Μαρ
30-Μαρ Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου συγγραφέως τῆς Κλίμακος Ὁσίου
31-Μαρ Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομάρτυρος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1-Απρ Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας Ὁσίας
2-Απρ
3-Απρ Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου Ὁσίου
4-Απρ
5-Απρ
6-Απρ
7-Απρ  Καλλιοπίου Μάρτυρος 
8-Απρ
9-Απρ
10-Απρ Γρηγορίου Ε´ Πατριάρχου ΚΠόλεως Ἱερομάρτυρος (Εἰς τήν καθαρεύουσσα)
11-Απρ Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου ἱερομάρτυρος
12-Απρ Ἀκακίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου Ὁσίου
13-Απρ
14-Απρ Δημητρίου τοῦ ἐκ Χώρας Τριφυλίας Νεομάρτυρος
15-Απρ
16-Απρ  Ἀγάπης, Εἰρήνης, καὶ Χιονίας μαρτύρων 
17-Απρ Μακαρίου ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρά
18-Απρ
19-Απρ Ἀγαθαγγέλου τοῦ ἐσφιγμενίτου Ὁσίου
20-Απρ
21-Απρ
22-Απρ
23-Απρ Γεωργίου Τροπαιοφόρου Μεγαλ/ρος. Βίος – Ἐγκώμιον (Ἀνδρέου Κρήτης) – Θαύματα – Τό θαῦμα μέ τον δράκοντα
24-Απρ
25-Απρ
26-Απρ
27-Απρ Συμεὼν συγγενοῦς τοῦ Κυρίου Ἱερομάρτυρος
28-Απρ
29-Απρ
30-Απρ

ΜΑΪΟΣ

1-Μαϊ  Ἰσιδώρας τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς Ὁσίας
2-Μαϊ   Ἀθανασίου Μεγάλου Πατρ. Ἀλεξανδρίας – Ματρώνης τῆς ἀόμματης τῆς Μόσχας Ὁσίας
3-Μαϊ   Τιμοθέου καί Μαύρας Μαρτύρων
4-Μαϊ   Μόνικας, μητρός τοῦ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου
5-Μαϊ   Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος
6-Μαϊ  Ἰώβ τοῦ δικαίου καί Πολυάθλου – Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Δομπῷ Ὁσίου
7-Μαϊ   Παύλου τοῦ ἀπλοῦ Ὁσίου – Κοδράτου μάρτυρος
8-Μαϊ   Σύναξις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου – Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου Ὁσίου
9-Μαϊ   Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος – Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις Μάρτυρος
10-Μαϊ
11-Μαϊ
12-Μαϊ Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου – Θεοδώρου τοῦ ἐν Κυθήροις Ὁσίου
13-Μαϊ
14-Μαϊ Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μάρτυρος
15-Μαϊ Παχωμίου τοῦ Μεγάλου Ὁσίου – Παχώμιος ὁ Μέγας καὶ ὁ Κοινοβιακὸς Μοναχισμὸς – Ἀνδρέου τοῦ Ἐρημίτου καὶ Θαυματουργοῦ Ὁσίου
16-Μαϊ Θεοδώρου τοῦ Ἠγιασμένου Ὁσίου, μαθητοῦ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου
17-Μαϊ Ἀθανασίου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως – Νικολάου Νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Μετσόβου
18-Μαϊ
19-Μαϊ
20-Μαϊ Νικήτα, Ἰωάννη καί Ἰωσήφ Ὅσίων Πατέρων
21-Μαϊ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης βασιλέων & Ἱσαποστόλων
22-Μαϊ Βασιλίσκου μάρτυρος
23-Μαϊ Μιχαήλ ἐπισκόπου Συννάδων τοῦ ὁμολογητοῦ Ὁσίου
24-Μαϊ Συμεών τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ Ὀρει Ὁσίου
25-Μαϊ Τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
26-Μαϊ Ἀλεξάνδρου ἐκ Θεσσαλονίκης νεομάρτυρος
27-Μαϊ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου
28-Μαϊ νδρέα τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ – Προφητείες
29-Μαϊ Ἰωάννου (Νάννου) τοῦ Θεσσαλονικέως Νεομάρτυρος
30-Μαϊ Ἰσαακίου ἡγουμένου μονῆς Δαλμάτων τοῦ Ὁμολογητοῦ Ὁσίου 
31-Μαϊ

ΙΟΥΝΙΟΣ

1-Ιουν  Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καὶ Μάρτυρος – Διήγησις ὠφέλιμος γεωργοῦ τινος Μετρίου ὀνομαζομένου.
2-Ιουν  Νικηφόρου τοῦ Ὁμολογητοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
3-Ιουν
4-Ιουν   Μητροφάνους Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
5-Ιουν   Δωροθέου Ἐπισκόπου Τύρου Ἱερομάρτυρος – Μάρκου τοῦ ἐν Χίῳ Νεομάρτυρος
6-Ιουν   Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων Ὁσίου – Ἀνοὺβ τοῦ σημειοφόρου Ὁσίου
7-Ιουν   Ποταμιανῆς Μάρτυρος
8-Ιουν   Θεοφάνους Νεομάρτυρος ὁ ἐν Κωνστ/πόλει μαρτυρήσας (1559)
9-Ιουν   Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας – Ἁγίων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων ἐν Κρήτῃ
10-Ιουν Ἰωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ Σιβηρίας
11-Ιουν Τό θαύμα ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἤτοι περὶ τοῦ ὕμνου τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν» –Βαρνάβα Ἀποστόλου 
12-Ιουν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου Ὁσίου – Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης Ὅσιος 
13-Ιουν Ἰακώβου Ὁσίου τοῦ ἐξ ἀπάτης τὸν Διάβολον προσκυνήσαντος.
14-Ιουν Ἐλισσαίου Προφήτου
15-Ιουν Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἰππώνος
16-Ιουν Τύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου
17-Ιουν Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ Μαρτύρων
18-Ιουν
19-Ιουν Ἰούδα Ἀποστόλου – Παϊσίου τοῦ Μεγάλου Ὁσίου
20-Ιουν
21-Ιουν
22-Ιουν Εὐσεβίου ἐπισκόπου Σαμοσάτων Ἱερομάρτυρος
23-Ιουν
24-Ιουν Γενέσιον τοῦ Τιμ. Προδρόμου. Ἐγκώμιον (Θεοδώρου Στουδίτου) – Νικηφόρου Θεοτόκη
25-Ιουν Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος – 
Προκοπίου ἸβηροσκητιώτουὉσιομάρτυρος 
26-Ιουν Δαβίδ ἐν Θεσσαλονίκη Ὁσίου
27-Ιουν Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου
28-Ιουν Διήγησις περί ἐλεημοσύνης Εὐαγρίου τινὸς φιλοσόφου.
29-Ιουν Πέτρου Ἀποστόλου – Παῦλου ἀπόστολου Ἐγκώμιον (Χρυσοστόμου) – Ὀμιλία Παλαμᾶ – Ἐγκώμιο. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου
30-Ιουν Σύναξις Δώδεκα Ἀποστόλων – Ἐγκώμιο Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

ΙΟΥΛΙΟΣ

1-Ιουλ  Κοσμά καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμη
2-Ιουλ  Ἡ Κατάθεσις τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου
3-Ιουλ  Γερασίμου ἐκ Μεγάλου Χωρίου Εὐρυτανίας Ὁσιομάρτυρος  – Ἰωακεὶμ τοῦ Νέου, τοῦ ἐν Ἀχαΐα Ὁσίου
4-Ιουλ  Ἀνδρέου ἐπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἰεροσολυμίτου
5-Ιουλ  Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθω. Ὁσίου – Κυπριανοῦ τοῦ ἐκ Κλειτζοῦ Εὐρυτανίας Ὁσιομάρτυρος
6-Ιουλ  Σισώη τού μεγάλου Ὁσίου
7-Ιουλ  Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος
8-Ιουλ  Προκοπίου μεγαλομάρτυρος 
9-Ιουλ
10-Ιουλ  Νικοδήμου τοῦ Ἁγιαννανίτου Ὁσιομάρτυρος – Ἀντωνίου τοῦ Ρώσσου (Ἐσφιγμενίτου), Ὁσίου 
11-Ιουλ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς Ἁγίας Εὐφημίας στὴ Χαλκηδόνα (451)
12-Ιουλ
13-Ιουλ
14-Ιουλ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου
15-Ιουλ Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης μαρτύρων 
16-Ιουλ
17-Ιουλ Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος
18-Ιουλ
19-Ιουλ Μακρίνας ὁσίας (Ἀδελφὴς τοῦ Μ. Βασιλείου)
20-Ιουλ Ἠλιοῦ Προφήτου – Ἐγκώμιον (Βασιλείου Σελευκείας)
21-Ιουλ Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ καί Ἰωάννου Ὁσίων
22-Ιουλ Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς Μυροφόρου καὶ Ἰσαποστόλου – Μαρκέλης τῆς Χιοπολίτιδος
23-Ιουλ Ἄννης τῆς ἐν τῷ Λευκαδίῳ ( ἤ ἐν τῷ Λευκάτῃ) Ὁσίας 
24-Ιουλ Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος
25-Ιουλ Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης
26-Ιουλ Παρασκευῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
27-Ιουλ Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος 
28-Ιουλ Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ὁσίας – Παύλου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ Ὁσίου
29-Ιουλ Καλλινίκου Μάρτυρος 
30-Ιουλ Ἰουλίττης ἐκ Καισαρείας Μάρτυρος 
31-Ιουλ Εὐδοκίμου τοῦ Δικαίου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-Αυγ  Μακκαβαίων (Ἐγκωμιαστικός Γρηγορίου Θεολόγου)
2-Αυγ  Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου
3-Αυγ
4-Αυγ  Ἁγίων ἑπτὰ παῖδων τῶν ἐν Ἐφέσω
5-Αυγ  Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου ὁσίου
6-Αυγ  Θεία Μεταμόρφωσις.  (Παλαμά), (Χρυσοστόμου)
7-Αυγ  Δομετίου τοῦ Πέρσου ὁσιομάρτυρος – Ὤρ Ὁσίου – Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ Ὁσίου 
8-Αυγ  Τριανταφύλλου ἐκ Ζαγοράς Πηλίου Νεομάρτυρος
9-Αυγ
10-Αυγ Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου, Ξύστου Πάπα Pώμης, καί Ἰππολύτου μαρτύρων
11-Αυγ Νήφωνος τοῦ τοῦ Διονυσιάτου, Β’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – Διήγησις περί τῆς ἀχειροποιήτου εικόνος τοῦ Kυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ
12-Αυγ
13-Αυγ Δοσιθέου τοῦ ῾Υποτακτικοῦ ῾Οσίου – Εἰρήνης, τῆς βασιλίσσης τῆς μετονομασθείσης Ξένης Μοναχῆς
14-Αυγ
15-Αυγ Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Ἐγκώμια: Δαμασκηνοῦ – Θεοδώρου Στουδίτου – Μηνιάτη
16-Αυγ Τό Ἅγίον Μανδήλιον
17-Αυγ
18-Αυγ Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου Ὁσίων, κτιτόρων τῆς Μονῆς Σουμελᾶ
19-Αυγ Θεοφάνους τοῦ Νέου Ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρῃ τῆς πόλεως Ναούσης ἀσκήσαντος
20-Αυγ Σαμουήλ Προφήτου 
21-Αυγ Βάσσης Μάρτυρος καί τῶν τέκνων αὐτῆς
22-Αυγ Παναγίας Προυσιωτίσσης
23-Αυγ
24-Αυγ  Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Λόγος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου
25-Αυγ
26-Αυγ Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ Ὁσίων 
27-Αυγ Ποιμένος Ὁσίου – Φανουρίου μεγαλομάρτυρος– Περιστατικὰ περὶ τοῦ Ἁγίου 
28-Αυγ Μωυσέως τοῦ Αιθιόπου
29-Αυγ Ἀποτομήν τῆς  κεφαλής Τιμ. Προδρόμου. Ἐγκώμιον (Θεοδώρου Στουδίτου) – Ἀνδρέα Κρήτης
30-Αυγ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως    Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ Ὁσίου
31-Αυγ Κατάθεσις τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1-Σεπ  Ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου – Συμεὼν τοῦ Στυλίτου Ὁσίου – 40 Παρθενομαρτύρων γυναικῶν καί Ἀμμούν τοῦ διακόνου καί διδασκάλου αὐτῶν – Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτη, τοῦ ἐν Κρήτῃ Ὁσίου
2-Σεπ  Μάμαντος μεγαλομάρτυρος – Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
3-Σεπ  Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Νικομήδειας
4-Σεπ  Βαβύλα Ἐπισκ. Ἀντιοχείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἁγίων τριῶν παίδων – Εἰς τὸν τοῦ Μωυσέως Βίον. (Γρηγορίου Νύσσης) – Βαβύλα, ὁ ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκαλος, σὺν τοῖς ὑπ᾿αὐτὸν 84 παισί
5-Σεπ  Ζαχαρίου Προφήτου, πατρὸς τοῦ Τίμίου Προδρόμου – Ἀνθίμου Κουρούκλη τοῦ Κεφαλλῆνος Ὁσίου

6-Σεπ  Ἐν Κολασσαῖς τῆς Φρυγίας γενομένου θαύματος παρὰ τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ.
7-Σεπ
8-Σεπ  Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου (Φωτίου) – (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ)
9-Σεπ  Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης Θεοπατόρων – Σεβηριανοῦ μάρτυρος – Τῆς Ἁγίας Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
10-Σεπ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, καὶ Νυμφοδώρας Μαρτύρων – Πουλχερίας βασιλίσσης & ἱσαποστόλου
11-Σεπ  
Εὐφροσύνου τοῦ Μαγείρου Ὁσίου  – Θεοδώρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρεία Ὁσίας
12-Σεπ
13-Σεπ Κορνηλίου τοῦ ἑκατοντάρχου Ἱερομάρτυρος
14-Σεπ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου  Σταυροῦ (Ἀνδρέου Κρήτης).
15-Σεπ Νικήτα μεγαλομάρτυρος – Πορφυρίου ὁ «ἀπὸ μίμων» Μάρτυρος 
16-Σεπ Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος 
17-Σεπ Σοφίας καί τῶν Θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης Μαρτύρων 
18-Σεπ
19-Σεπ
20-Σεπ Εὐσταθείου Μεγαλομάρτυρος & τῶν σύν αὐτῷ
21-Σεπ
22-Σεπ Οἱ εἰκοσιέξ Ὁσιομάρτυρες Ζωγραφίται, οἱ ἐλέγξαντες τοὺς λατινόφρονας
23-Σεπ Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου (Ἐγκώμιον Ἁγ. Σωφρονίου) – Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυρος  – Νικολάου Νεομάρτυρος  τοῦ παντοπώλου
24-Σεπ Διήγησις εὐρέσεως καί θαυμάτων τῆς ἱερᾶς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ΜυρτιδιωτίσσηςΘέκλης Πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου
25-Σεπ Εὐφροσύνης Ὁσίας – Σεργίου τοῦ Ῥάντονζ Ὁσίου – Παφνουτίου Ὁσιομάρτυρος και τῶν σύν αὐτῷ 546 μαρτύρων
26-Σεπ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου.  Λόγος  (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)
27-Σεπ Ἀκυλίνης τῆς Ζαγκλιβερινῆς. Νεομάρτυρος
28-Σεπ Χαρίτωνος τοῦ Ὀμολογητοῦ Ὁσίου
29-Σεπ Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ Ὁσίου – Γοβδελαᾶ τοῦ πολυάθλουΜάρτυρος
30-Σεπ Γρηγορίου ἐπισκόπου Μεγάλης Ἀρμενίας Ἱερομάρτυρος – Ριψιμίας, Γαϊανῆς κτλ Παρθενομαρτύρων  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1-Οκτ   Ἀνανίου Ἀποστόλου – Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ Ὁσίου – Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους Ὁσίου 
2-Οκτ  Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης
3-Οκτ  Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
4-Οκτ  Ἰερόθεος επίσκοπος Αθηνών – Ἀμμοῦν τοῦ Αἰγυπτίου Ὁσίου
5-Οκτ  Χαριτίνη μάρτυς – Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ Ὁσίας
6-Οκτ  Θωμά Αποστόλου – Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου καί τῶν 98 συνασκητῶν του Πατέρων
7-Οκτ  Σεργίου καί Βάκχου Μαρτύρων
8-Οκτ  Πελαγίας τῆς ἀπὸ ἑταιρίδων Ὀσίας – Πελαγία ἡ Παρθένος. Ἐγκωμιαστικὸς Χρυσοστόμου – Ταϊσίας τῆς πρώην πόρνης Ὁσίας 
9-Οκτ  Ἀνδρόνικου καὶ Ἀθανασίας Ὁσίων
10-Οκτ
11-Οκτ Κυριακή των Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787) – Θεοφάνους Ὁμολογητοῦ καὶ Γραπτοῦ – Γερμανοῦ Μαρούλη τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου
12-Οκτ Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Ὁσίου 
13-Οκτ Χρυσῆς Νεομάρτυρος 
14-Οκτ Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς Ὁσίας
15-Οκτ Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου ἱερομάρτυρος 
16-Οκτ Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου Μάρτυρος
17-Οκτ Ἀνδρέου έν τῇ Κρίσει Ὁσιομάρτυρος
18-Οκτ Λουκά Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
19-Οκτ Ἰωήλ Προφήτου – Οὐάρου Μάρτυρος καί τῆς Ἁγίας Κλεοπάτρας
20-Οκτ Ἀρτεμίου Μεγαλομάρτυρος– Θαύματα
21-Οκτ Ἰλαρίωνος τοῦ Μεγάλου Ὁσίου
22-Οκτ Ἀβερκίου τοῦ ἱσαποστόλου καί θαυματουργοῦ
23-Οκτ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Ἀποστόλου
24-Οκτ Ἀρέθα μεγαρομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ
25-Οκτ Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων Μαρτύρων
26-Οκτ Δημήτριον τὸν Μυροβλύτην Ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι,  – Δη­μητρίου καί Ἀχιλείου Ἁγιων. Ἡ συνάντησις πρίν τήν ἄ­λω­σινἘγκώμιον Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
27-Οκτ
28-Οκτ Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες Ἀγγελής, Μανουήλ, Γεώργιος καὶ Νικόλαος ἐκ Μέλαμπες Κρήτης
29-Οκτ Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας. Ὁσιοπαρθενομάρτυρος – Ἀβραμίου Ὁσίου καί τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Μαρίας
30-Οκτ Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας μαρτύρων τῶν αὐταδέλφων
31-Οκτ Νικόλαου τοῦ ἐν Χίῳ Νεομάρτυρος 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1-Νοε   Δαβὶδ τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν Εὐβοία Ὁσίου
2-Νοε
3-Νοε   Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπαιοφόρου, καὶ τὴν ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ στη Λύδδα
4-Νοε   Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου Ὁσίου
5-Νοε   Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης Μαρτύρων
6-Νοε   Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/λεως τοῦ Ὁμολογητοῦ
7-Νοε   Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου Ὁσίου
8-Νοε   Μιχαήλ & Γαβριήλ Ἀρχάγγελοι. Λόγος Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)
9-Νοε   Νεκταρίου ἐπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ – Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας Ὁσίας
10-Νοε Ὀρέστου Μάρτυρος  – Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Ὁσίου
11-Νοε Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου Μεγαλομάρτυρος – Βίκτωρος καὶ Στεφανίδος – Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ὁσίου 
12-Νοε Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος – Νεῖλου τοῦ ἀσκητοῦ Ὁσίου – Νείλου τοῦ Μυροβλύτου Ὁσίου 
13-Νοε Ιωάννου του Χρυσοστόμου – Βίος & ἐγκώμιον (Νικόδημου Ἁγιορείτου) – Ἐγκώμιον (Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ)
14-Νοε Φιλίππου Ἀποστόλου – Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ – Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου.
15-Νοε Γουρία, Σαμωνάν και Ἄβιβου Μαρτύρων καί ὀμολογητῶν
16-Νοε Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
17-Νοε Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ
18-Νοε Πλάτωνος Μάρτυρος – Ρωμανοῦ Μάρτυρος καί τοῦ Ἁγίου Νηπίου – Ἀναστασίου ἐκ Παραμυθιὰς Ἠπείρου Νεομάρτυρος
19-Νοε Βαρλαάμ Μάρτυρος
20-Νοε Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου Ὁσίου – Πρόκλου Ἀρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως.
21-Νοε Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: (Ἠλία Μηνιάτη) – (Ταρασίου) – Παλαμᾶ – Πρόκλου 
22-Νοε Κικιλίας, Βαλεριανοῦ καὶ Τιβουρτίου Μαρτύρων
23-Νοε Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου – Γρηγορίου ἐπισκόπου τῆς Ἀκραγαντίνων Ἑκκλησίας
24-Νοε Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καί Πέτρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἱερομαρτύρων
25-Νοε Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος – Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος
26-Νοε Ἀλυπίου τοῦ κιονίτου Ὁσίου – Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» Ὁσίου – Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος Ὁσίου – Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ «Κλίμακι» Ὁσίου
27-Νοε Ιάκωβος ο Πέρσης Μεγαλομάρτυρας
28-Νοε Στεφάνου τοῦ Νέου
29-Νοε
30-Νοε Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1-Δεκ   Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος
2-Δεκ   Ἀββακούμ προφήτου – Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτου Ὁσίου
3-Δεκ   Ἰωάννου ἐπισκοπου Κολωνείας Ἀγγελή τοῦ ἐν Χίῳ Νεομάρτυρος
4-Δεκ   Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος –Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου – Σεραφεὶμ Ἐπισ. Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου Ἱερομάρτυρος
5-Δεκ   Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου Ὁσίου
6-Δεκ   Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. – (Ἔτερος εἰς τήν καθαρεύουσαν)
7-Δεκ   Παταπίου Ὁσίου
8-Δεκ   Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων
9-Δεκ   Ἄννης Προφήτιδος, τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ Προφήτου
10-Δεκ Μηνᾶ, Εὐγράφου καί Ἐρμογένους Μαρτύρων
11-Δεκ Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου Ὁσίου
12-Δεκ Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος – Πῶς ἔφθασε εἰς τήν Κέρκυρα. Θαύματα
13-Δεκ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου Μαρτύρων – Λουκίας Παρθενομάρτυρος
Ἁγίων Προπατόρων (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

14-Δεκ Θύρσου, Λευκίου καί Καλλινίκου Μαρτύρων
15-Δεκ Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος
16-Δεκ Ἀγγαίου Προφήτου
17-Δεκ Δανιὴλ προφήτου καὶ τών  Ἁγίων Τριῶν Παίδων – Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐκ Ζακύνθου
18-Δεκ Σεβαστιανοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῶ – Μοδέστου Ἀρχιεπισκόπου Ἰεροσολύμων Ἱερομάρτυρος
19-Δεκ Βονιφατίου Μάρτυρος & Ἀγλαῒδος
Κυριακή πρό τῆς Χριστού Γεννήσεως – Προεόρτιος λόγος Χρυσοστόμου
20-Δεκ Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου Ἱερομάρτυρος – Ἐγκωμιαστικὸς Χρυσοστόμου –  Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
21-Δεκ Ἰουλιανῆς μάρτυρος
22-Δεκ Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Μεγαλομάρτυρος

23-Δεκ Δέκα μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτη
24-Δεκ Εὐγενίας ὀσιοπαρθενομάρτυρος
25-Δεκ Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ (Μ.Ἀθανασίου), (Μ.Βασιλείου),  (Νικοδήμου),  (Γρηγ.Παλαμᾶ)(Συμεών Ν.Θεολ.)(Χρυσοστόμου), (Ἔτερος τοῦ αὐτοῦ)
Τί ἦταν τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ; (Χρυσόστομος) –
Εἰς τήν προσκύνησιν  τῶν Μάγων.(Νικοδήμου)
26-Δεκ Σύναξις τῆς Θεοτόκου – Φυγὴ τοῦ Χριστοῦ εἰς Αἴγυπτον.
27-Δεκ Στεφάνου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου – (Ἐγκωμιαστικός (Πρόκλου) – Θεοδώρου Γραπτοῦ
28-Δεκ Τῶν Ἁγίων δισμυρίων Μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδεία καέντων – Δόμνης καὶ Θεοφίλης, Ἴνδη κτλ. Μαρτύρων – Σίμωνος τοῦ Μυροβλύτου Ὁσίου
29-Δεκ Τῶν Ἁγίων 14000 νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων – Λόγος (Γρ. Νύσσης) – Ὁσίου Μαρκέλλου 

30-Δεκ Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Ὁσιομάρτυρος
31-Δεκ Μελάνης τῆς Ρωμαίας Ὁσίας 

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

Λοιπές Κυριακές

Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 
Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. (Ματθ. δ΄ 18-22) Ὁμιλία ιδ΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 

 1. Ὁμιλία ιη’ εἰς τό, «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν”. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. (Ματθ. η΄ 5-13). Ὁμιλία κστ΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, 

 1. Λόγος εἰς τὸν δαιμονιζόμενον, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
 2. Ὁμιλία κη΄. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. εἰς τήν «κατὰ Θεὸν λύπη», ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
 2. (Ὁμιλία κθ΄) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ὁμιλία εἰς τούς δύο θεραπευθέντας τυφλούς, ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
 2. (Ὁμιλία λβ΄) Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

 Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
 2. (Ὀμιλία μθ΄) Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ἡ καθησύχαση τῆς τρικυμίας ὅπου γίνεται λόγος καὶ γιὰ τοὺς πειρασμοὺς. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
 2. Ὁμιλία εἰς τὸ ”ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;” ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
 3. (Ὁμιλία ν΄). «Ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπί τῆς θαλάσσης».ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  

I΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Χρυσοστόμου (ὁμιλίαν νζ΄).

IΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ὁμιλία εἰς τήν Παραβολήν τοῦ τά μύρια τάλαντα ὀφείλοντος καί τά ἑκατό δηνάρια ἀπαιτοῦντος ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  

IΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΣ  

IΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀμπελῶνος καὶ εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

IΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
IΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καί … τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

IΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

 1. Περί τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 2. Ὁμιλία εἰς τήν παραβολήν τῶν ταλάντων Ἁγίου Γερμανοῦ τοῦ Β’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Α΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία περὶ τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῶν θείων ἐντολῶν εἶναι χορηγὸς καὶ τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Β΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία εἰς τὸ «Καθὼς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμὶν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Γ΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία στὸ εὐαγγέλιο Περί τοῦ παιδιοῦ τῆς χήρας ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Δ΄ ΛΟΥΚΑ (Ἁγ. Πατέρων Ζ΄ Οἰκ. Συν.),

ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία περὶ τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρινῶν ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
 2. Ὁμιλία ΚΗ΄ Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γεργεσηνῶν ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλια λα’ (Λόγος εἰς τὴν ἀνάστασιν τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου καὶ εἰς τὴν αἱμορροοῦσαν). ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ε΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον. ΑΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
 2. Εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον καὶ τὸν πλούσιον ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Κυριακὴ ΣΤ’ Λουκᾶ: Ὁμιλία περὶ τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρινῶν ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Η΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Ὁμιλία εἰς τήν παραβολήν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 2. Ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ

Θ΄ ΛΟΥΚΑ, 

 1. «Καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω» καί περί πλεονεξίας  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

Ι΄ ΛΟΥΚΑ,
ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ,

 1. Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Περί τοῦ ἐπερωτήσαντος τόν Ἰησοῦν
 2. Κυριακὴ ΙΓ’ Λουκᾶ: Σχετικὰ μὲ τὸν πλούσιο νεανίσκο ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωὴ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστὀμου


ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ,
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ,(Προπατόρων),

 1. Ἁγίων Προπατόρων ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
 2. Ἁγίων Προπατόρων ΑΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ