ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΝ

(ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ)

Κατά τούς δυσκόλους καιρούς πού διέρχεται ἡ Πατρίς ἡμῶν, τῇ παραχωρήσει Θεοῦ, προσφέρομεν ἐκ τοῦ πλουσίου θησαυροῦ τῶν λόγων τῶν Ἁγίων τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μικράν πνευματικήν τροφήν πρός ἀναψυχήν τῶν δοκιμασμένων καί μή πιστῶν, οῦ μετά τῶν πληροφοριῶν τοῦ ἑορτολογίου, τῶν τυπικῶν τῶν νηστειῶν, τῆς σελήνης καί τοῦ ἡλίου.

                                                                           Οἱ Ἁγιορεῖται ζηλωταί Πατέρες

 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ 2012


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ 2013


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2014

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ 2014


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΣΕΠΗΣ 2015

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ 2015


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΑ 2016 

ΤΣΕΠΗΣ 

ΤΟΙΧΟΥ 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΑ 2017

ΤΣΕΠΗΣ 2016-09-17_113603

ΤΟΙΧΟΥ 

2016-09-17_114345


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2018

ΤΣΕΠΗΣ 

2017-08-03_164157

ΤΟΙΧΟΥ 


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020