Διευκρίνισις

 Πολλοί σύνδεσμοι τῶν παρακάτω ἄρθρων δὲν παραπέμπουν στὴν σωστὴ διεύθυνση (Link) τοῦ ἰστοχώρου μας.
Τὰ ἄρθρα ὅμως ὑπάρχουν καί τὰ ὁποῖα μπορεῖτε κατ’ ἀνάγκη νὰ τὰ ἀναζητήσετε μέ τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου στὸ εἰκονίδιο τοῦ μεγεθυντικοῦ φακοῦ πάνω δεξιὰ, ἢ στὸ τέλος στὸ παραθυράκι «Ἀναζήτησις».
Παρακαλοῦμε ζητοῦμε τὴν ἐπιείκειά σας διά τό λάθος κατά τό διάστημα πού θά τό διορθώνουμε. Εὐχαριστοῦμε.

ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Α Β Γ Δ ΕΗ Θ Ι Κ… Μ ΝΠ Ρ Σ ΤΦ Χ

ΑΓΑΠΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ
ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ
ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΓΚΕΙΣΤΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΓΑΠΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ

 1. Ἀμαρτωλῶν Σωτηρία (Βιβλίο PDF)
 2. Πορνεία καὶ τὰ σαρκικὰ πάθη

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

  1. Ὀμιλία εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ
  1. Λόγος περί ἀκτημοσύνης καί μοναχικῆς ἀποταγής
 1. Λόγος κατά ειδώλων

Ἔργα είς τό ἀρχαίον

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΙΟΥ

 1. Ὁ Ἀντίπαπας (Ἅγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός).[Περιεχόμενα]
 2. Ὁ Ἀντίπαπας (Ἅγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός). [Ἐνότητες 1-9] – [Ἐνότητες 12-20]

ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

 1. Περί τοῦ Παραδείσου
 2. Ἑρμηνεία τοῦ Πάτερ ἡμῶν

ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ

  1. Περί Ἀπελπισίας
  1. Περί μετανοίας.
  1. Λόγος εἰς τόν Ζακχαῖον
  1. Στήν ἁμαρτωλή γυναίκα πού ἄλειψε τόν Κύριο μέ μύρο καί στόν Φαρισαῖο
 1. «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει»

ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ

  1. Μέ ποιά δύναμη οἱ αἰρετικοί θαυματουργούν καί προφητεύουν
  2. Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει οἱ “ἐλέῳ Θεοῦ” ἄρχοντές μας, νὰ εἶναι συχνὰ ἀνάξιοι;
  3. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς κατάκρισεως
  4. Ες κοιμηθέντας ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς (Εἰς τό ἀρχαίον).
  5. Ἀπό πού γεννιέται ἡ βλασφημία καί πῶς θεραπεύεται;
  6. Ἀπόκρισις περί τῶν βιαίως ἀποθνησκόντων.
  7. Ὁ νεκρέγερτος λόγος τοῦ Ἱερέως.

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 1. Περὶ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
 2. Εἰς τήν ἀποτομήν τῆς κεφαλής τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 3. Λόγος στήν Παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
 4. Λόγος περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαῖου 
 5. Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

 1. Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐνάρετη ζωή, σέ 170 κεφάλαια

ΑΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

 1. Ὁμιλία εἰς τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν
 2. Κυριακή Ε’ Λουκά. Ὁμιλία εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον.

ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

 1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 1-218) Εἰς τό ἀρχαίον
 2. Ἐρωταποκρίσεις (1-14)
 3. Ἐρωταποκρίσεις (ἐπιλογές)
 4. Ἡ ἐλευθερία μας καὶ ὁ σκανδαλισμὸς τοῦ ἄλλου. (Ἐρωταποκρίσεις)
 5. Ἀπόκριση πρός τόν ἀδελφό πού ἔπεσε σέ πολλή λύπη καί ἀθυμία
 6. «Ὁ πιστός δέν πρέπει νά ἔχει θάρρος στόν ἑαυτό του, ἀλλά νά πιστεύει ὅτι μέσω τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα σώζεται καί δυναμώνεται γιά κάθε καλό, καί ζητᾶ τίς εὐχές του, γιατί ἔχουν μεγάλη δύναμη.».

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

  1. Αὐτός πού σέ ἔπλασε ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία σου
  1. Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου – Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας
 1. Κυριακή Θ΄Λουκά. «καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω» καί περί πλεονεξίας
 2. μιλία εἰς τό ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι αἴτιος τῶν κακών
 3. Δέν πρέπει νά δανείζουμε μέ τόκο
 4. Ὁ χρόνος καί ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου
 5.  νούς καί οἱ ἐνέργειές του
 6. Ὁ θυμός εἶναι χείμαρος… πού παρασύρει τά πάντα.
 7. Λόγος πρός τούς νέους
 8. Λόγος Α´ Περί Νηστείας
 9. Λόγος B´ Περί Νηστείας
 10. Περί Νηστείας – Παράρτημα
 11. Παραμυθητική ἐπιστολή πρός τήν ὀμόζυγον Νεκταρίου
 12. Τό πορτρέτο ἑνός Ἁγίου
 13. Σοφά καί πάντα ἐπίκαιρα διδάγματα
 14. Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου
 15. Ὀμιλία στούς Ἁγίους Σαράντα Μάρτυρες
 16. Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ
 17. Γιά τούς δύσκολους καιρούς
 18. λλο ἡ κρίση κι’ ἄλλο ἡ κατάκριση.
 19. Ἐπιστολή στόν φίλο Γρηγόριο
 20. Ὀμιλία εἰς περίοδον πείνης καί ξηρασίας (ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ)
 21. Πρός τήν σύζυγον τοῦ Ἀρινθαίου. Γιὰ νὰ τὴν παρηγορήσει γιὰ τὸ θάνατό του
 22. Ἐπίκαιρα διδάγματα
 23. Περί Θεοῦ
 24. Λόγος ἀσκητικός α΄καὶ παραίνεσις περί μοναχικῆς ἀποταγής καί τελειώσεως πνευματικῆς (μέρος)
 25. Λόγος περί καταστάσεως ἱερέων
 • ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ
 1. Ὁμιλία εἰς τήν ἐξαήμερον
 2. πιστολή παραμυθητική πρός τήν ὀμόζυγον Νεκταρίου
 3. πιστολή παραμυθητική πρός τήν ὀμόζυγον Ἀρινθαίου
 4. Περί νηστείας λόγος α´
 5. Περί νηστείας λόγος β´
 6. Λόγος εἰς τό Πρόσεχε σ’ ἑαυτῷ 
 7. Ἔτσι γινόμαστε Ναός Θεοῦ
 8. πιτάφιος εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνο
 9. Ἔτερα κείμενα εἰς τό ἀρχαίον ΕΔΩ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

 1. Κυριακή Ε΄Ματθαίου (η΄28 – θ΄1) – Λόγος εἰς τὸν δαιμονιζόμενον,
 2. Κυριακὴ Η’ Ματθαίου: Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους.
 3. Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου: Εὐαγγέλιον – Λόγος εἰς τήν Χαναναίαν
 4. Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἔνδοξον Προφήτην Ἠλίαν

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

  1. Ἐκ τοῦ Εὐεργετινοῦ
  2. Ἡ ἐλεημοσύνη ἕλκει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ (Εὐεργετινός)
  3. ἀνταπόδωση τῆς ἐλεημοσύνης

  4. Πῶς ἐκδηλώνεται ὁ σαρκικός πόλεμος καί πῶς πρέπει ν’ ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον του

  5. Ὅσοι ταπεινώνουν τόν ἑαυτό τους, δοξάζονται ἀπό τό Θεό

  6. Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα. Πόσα εἶναι τά εἴδη τους καί ποιές οἱ διαφορές τους

  7. Ποῦ πηγαίνει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου μετά τό θάνατό του. Ἡ ἐξέταση πού δέχεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα

  8. Πολλές φορές τήν ὥρα τοῦ θανάτου τους οἱ ἐνάρετοι ἐνθαρρύνονται ἀπό κάποια θεϊκή ἐπισκίαση, ἐνῶ οἱ ἁμαρτωλοί κυριεύονται ἀπό τρόμο. Γι’ αὐτούς πού ἐπανέρχονται στή ζωή μετά τό θάνατό τους

  9. Περί κακῶν συναναστροφῶν εἰς τούς θέλοντας σωθήναι

  10. Ἀπό πού γεννιέται ἡ βλασφημία καί πῶς θεραπεύεται.

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  1. Λόγος εἰς τά Ἅγια Φῶτα
  2. Λόγος ΜΕ΄ – Εἰς τό Πάσχα
  3. Εἰς τήν Πεντηκοστή
  4. Ἐγκωμιαστικός εἰς τούς Μακκαβαίους
  5. Χριστός γεννᾶται
  6. Ἡ φιλοπτωχία
  7. Λόγος Θ΄– Ἀπολογητικός εἰς τόν ἐαυτοῦ πατέρα
  8. Ἀπολογητικός (περί Ἱεροσύνης)
  9. Λόγος ΚΣΤ΄– Εἰς ἐαυτόν εἰς τόν λαόν καί εἰς τούς ποιμένας.
  10. Λόγος ΛΖ’ – Στὀ ρητό του Εὐαγγελίου, «ΟΤΑΝ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ κτλ.»
  11. Λόγος ΜΔ΄ – Εἰς τήν Καινήν Κυριακήν.
  12. Περί ἀρετῆς. 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ: Ὁμιλία εἰς τήν παραβολήν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου
  2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – Ὁμιλία εἰς τήν παραβολήν τῶν ταλάντων.
  3. Ὁμιλία εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

  1. Λόγος περί ψυχῆς καί ἀναστάσεως ὁ λεγόμενος «Τά Μακρίνεια»
  2. Πότε μοιάζεις μέ τόν Θεό;
  3. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ οὐρανοῦ
  4. Ποιά εἶναι ἡ τέλεια ζωή;
  5. Κατά τῶν τοκιζόντων
  6. Ἡ ἀποκατάστασις τῆς θείας εἰκόνος εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος
  7. Λόγος Α’ εἰς τούς μακαρισμούς
  8. Λόγος Β’ εἰς τούς μακαρισμούς
  9. Λόγος Γ’ εἰς τούς μακαρισμούς
  10. Λόγος Δ’ εἰς τούς μακαρισμούς
  11. Λόγος Ε’ εἰς τούς μακαρισμούς
  12. Λόγος ΣΤ’ εἰς τούς μακαρισμούς
  13. Λόγος Ζ’ εἰς τούς μακαρισμούς
  14. Λόγος Η’ εἰς τούς μακαρισμούς
  15. Λόγος εἰς τήν Φωτοφόρον καί Ἁγίαν Ἀνάστασιν
  16. Λόγος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
  17. Λόγος εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα (δηλαδή εἰς τήν Πεντηκοστήν)
  18. Εἰς τόν τοῦ Μωυσέως βίον
  19. Λόγος εἰς τά νήπια πού ἐφονεύθησαν εἰς τήν Βηθλεέμ ὑπό τοῦ Ἡρώδου

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

  1. Λόγος στήν ἁγία ἑορτήν τῶν Φώτων
  2. Κυριακή ΙΒ’Λουκά. Ὁμιλία γιά τούς δέκα λεπρούς
  3. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ. Διόρθωση καί σωτηρία τοῦ ἀρχιετελώνου Ζακχαῖου
  4. Ὁμιλία Β΄ – Εἰς τόν Τελώνην καί τόν Φαρισαῖον
  5. Κυριακή της Ἀπόκρεω
  6. Κυριακή τοῦ ἀσώτου
  7. Λόγος εἰς τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου
  8. Λόγος εἰς τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
  9. Ὀμιλία εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν
  10. Κυριακήν Β΄τῶν Νηστειῶν. Εἰς τόν παραλυτικόν τῆς Καπερναούμ
  11. Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου
  12. Κυριακή Δ΄τῶν Νηστειῶν
  13. Κυριακή Ε΄τῶν Νηστειῶν ὅπου γίνεται καί λόγος περί ἐλεημοσύνης
  14. Κυριακήν τῶν Βαΐων (Ὁμιλία 15)
  15. Κυριακή τοῦ Θωμά
  16. Κυριακήν τῶν Μυροφόρων
  17. Περί τῆς Σαμαρείτιδος.  Καί ὅτι πρέπει νά καταφρονοῦμε τά παρόντα.
  18. Λόγος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου
  19. Λόγος εἰς τὴν Πεντηκοστὴν.
  20. Ὀμιλία εἰς τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων.
  21. Ὀμιλία στήν ἑορτή τῶν κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
  22. Κυριακῆς ΣΤ’ Ματθαίου. Ὁμιλία ΚΘ’ εἰς τήν «κατὰ Θεὸν λύπη»
  23. Κυριακή Ζ’ Ματθαίου. Ὁμιλία εἰς τούς δύο θεραπευθέντας τυφλούς
  24. Κυριακὴ Θ’ Ματθαίου. Ὁμιλία 32η. Ἡ καθησύχαση τῆς τρικυμίας ὅπου γίνεται λόγος καὶ γιὰ τοὺς πειρασμοὺς.
  25. Εἰς τήν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου 
  26. Λόγος στόν ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν Θεολόγο
  27. Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
  28. Κυριακὴ Β’ Λουκᾶ: Ὁμιλία εἰς τὸ «Καθὼς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμὶν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»
  29. Κυριακὴ Γ’ Λουκᾶ: Ὁμιλία στὸ εὐαγγέλιο Περί τοῦ παιδιοῦ τῆς χήρας ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο
  30. Κυριακὴ ΣΤ’ Λουκᾶ: Ὁμιλία περὶ τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρινῶν
  31. Κυριακή ΙΑ’ Λουκά – Ἁγίων Προπατόρων
  32. Περί τῆς γεννήσεως Χριστοῦ 
  33. Ὁμιλία προτρεπτική πρός νηστεία (ὅπου γίνεται σύντομος λόγος καί περί τῆς γενέσεως τοῦ κόσμου)
  34. Τρία κεφάλαια γιά τήν προσευχή καί τήν καθαρότητα τῆς καρδίας
  35. Ὁμιλία Περὶ Πίστεως (ὅπου παρατίθεται ἔκθεσις τῆς ὀρθόδοξης ὁμολογίας)
  36. 150 φυσικά, θεολογικά, ἠθικά καί πρακτικά κεφάλαια
   ὁμολογίας)
  37. Ἐπιστολή πρός Παῦλον Ἀσάνην – Ἡ θεολογία τοῦ ἀκτίστου φωτός
  38. Ἁγιορείτικος τόμος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων
  39. Ὑπέρ τῶν ἱερῶν ἡσυχαζόντων – 2ος λόγος τῆς πρώτης τριάδος
  40. Πρὸς τὴ σεμνοτάτη μοναχὴ Ξένη
  41. Δεκάλογος τῆς κατά Χριστόν νομοθεσίας

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

  1. Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως: 
   Α΄(1-26), Β΄(27-70), Γ΄(71-100)
  2. Λόγος ψυχοφελής καί θαυμάσιος
  3. Δέν εἶναι αἴτιος τοῦ κακοῦ ὁ Θεός
  4. Γιά ποιό λόγο ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος
  5. Τί εἶναι ἡ Προσκύνηση
  6. Κυριακὴ ΙΓ’ Ματθαίου: Ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀμπελῶνος καὶ εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν
  7. Ἡ ξηρανθείσα συκή
  8. Ἡ ὠφέλεια τῶν μνημοσύνων
  9. Ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου
  10. Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Λόγος 3ος
  11. Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου
  12. Ἐγκώμιο στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ

 1. Λόγος εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια 

ΑΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ

 1. Ἀσκητικά. (Εἰς τό ἀρχαίον)
 2. Κατανυκτικοί λόγοι (Εἰς τό ἀρχαίον) Βιβλίο PDF
 3. Α΄ Διδασκαλία. Γιά τήν ἀποταγή
 4. Β΄ Διδασκαλία. Γιά τήν ταπεινοφροσύνη
 5. Γ’ Διδασκαλία. Γιά τήν συνείδηση
 6. Δ΄ Διδασκαλία. «Ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου»
 7. Δ΄ Διδασκαλία. Γιά τόν Θεῖο φόβο
 8. Ε΄ Διδασκαλία. Γιά τό ὅτι δέν πρέπει κανείς νά ἐμπιστεύεται στή φρόνησή του
 9.  Ι΄ Διδασκαλία «Γιά τό ὅτι πρέπει νά βαδίζουμε τό δρόμο τοῦ Θεοῦ μέ ἄγρυπνο πνεῦμα, χωρίς νά χάνουμε τόν καιρό μας».
 10. «Λόγος γιά τό ψέμα» Ἐπιστολή  Θ΄
 11.  Ζ΄ Διδασκαλία «Γιά τό ὅτι πρέπει νά μεμφόμαστε τόν ἑαυτό μας» μέρος α΄
 12.  Ζ΄ Διδασκαλία «Γιά τό ὅτι πρέπει νά μεμφόμαστε τόν ἑαυτό μας» μέρος β΄
 13. Νά ὑπομένουμε τούς πειρασμούς!
 14. Βίος Ὁσίου Δοσιθέου τοῦ ῾Υποτακτικοῦ
 15. Λόγος στήν ἁγία ἑορτή τῶν Φώτων
 16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ – Ἁγίων Προπατόρων

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

 1. Λόγος εἰς τήν Κυριακήν τῶν Βαῒων
 2. Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἄδην

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 1. Περὶ τῆς ἐν ταῖς ἁγίαις Ἑορταῖς Ἀργίας.

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΥΡΟΣ

 1. Περί ἀγάπης
 2. Περί ὑπομονῆς
 3. Γιά τήν ψυχή πού πειράζεται ἀπό τόν ἐχθρό, πώς πρέπει νά προσεύχεται στό Θεό μέ δάκρυα
 4. Λόγος σὲ πατέρες ποὺ ἐτελειώθησαν
 5. Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου καὶ περὶ συντελείας τοῦ κόσμου
 6. Ἡ Δευτέρα Παρουσία
 7. Ἐγκώμιο στοὺς Ἁγίους Σαράντα Μάρτυρες. (ἀποσπάσματα)
 8. Ὁμιλία εἰς τὴν πόρνην
 9. Ἐγκώμιο στούς Ἁγίου Ἀποστόλους 
 10. Λόγος εἰς τήν Θείαν Μεταμόρφωσιν

ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ

 1. Κατηχήσεις.  (Βιβλίο PDF)
 2. Λόγος στήν Παραμονή τῶν Φώτων
 3. Ἐγκώμιον εἰς τό Γενέσιον τοῦ Τιμ. Προδρόμου
 4. Ἐγκώμιον εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ἁγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου
 5. Ἐγκώμιον εἰς τήν Ἀποτομήν τῆς ἱεράς κεφαλής τοῦ Τιμ. Προδρόμου
 6. Κατηχήσεις

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

 1. Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
 2. Κυριακή του Λουκᾶ ΙΓ’. Περί τοῦ ἐπερωτήσαντος τόν Ἰησοῦν πλουσίου

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

 1. Πέτρα σκανδάλουΔιασάφησις τῆς Ἀρχῆς, καί αἰτίας τοῦ σχίσματος τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς. – Αἱ κύριαι διαφοραί Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας
 2. Περί Πίστεως
 3. Περί μετανοίας
 4. Ζητήται ἄνθρωπος
 5. Πῶς δεῖ τιμᾶν τά Ἅγια Πάθη
 6. Εἰς τό Σωτήριον Πάθος
 7. Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν ἔνδοξον Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου
 8. Λόγος εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου
 9. Λόγος πανηγυρικός εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
 10. Περὶ τῆς συγκυπτούσης καὶ πῶς δεῖ τιμᾶν τὰς Ἑορτάς. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΛΟΥΚΑ
 11. Περί παραδείσου
 12. Περι κολάσεως

ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

 1. Θαύματα καί σημεία
 2. Τά ὄνειρα
 3. Τό ποτήρι τῶν θλίψεων
 4. Εἶναι ἀναγκαίο νά διαβάζουμε τούς Πατέρες
 5. Πῶς πρέπει νὰ προσέχει τὸν ἑαυτὸ του ὅποιος ζεῖ μέσα στὸν κόσμο.
 6. Χριστιανοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν εἰς τί συνίσταται ὁ Χριστιανισμός!
 7. Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου.
 8. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου
 9. Ἡ Ἀλήθεια καί τό Πνεύμα
 10. Τὰ δίχτυα τοῦ κοσμοκράτορα
 11. Πῶς θά ἀκολουθήσουμε καί θά μιμηθοῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό
 12. Σκέψεις γιὰ τὸν θάνατο
 13. Ὁ Χριστιανός καί τά πάθη
 14. Δόξα τῷ Θεῷ!
 15. «Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, ἃς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, ἃς σηκώσει τὸν σταυρό του, καὶ ἃς μὲ ἀκολουθεῖ».
 16. Εἶναι δυνατὴ ἡ σωτηρία γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους καὶ τοὺς αἱρετικούς;
 17. Λόγος γιά τή μελέτη ἤ μνήμη τοῦ Θεοῦ.
 18. Ταπεινοφροσύνη ἀληθινὴ καὶ ταπεινοφροσύνη ψεύτικη
 19. Ἀσκητικές ἐμπειρίες
 20. «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες». Ἀσκητικὲς ὁμιλίες Α’ 
 21. Διάφορα κείμενα.
 22. Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο.
 23. Περί πειρασμῶν
 24. Διδαχή τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου γιά τίς τιμωρίες τοῦ Θεοῦ.
 25. Ἡ ἁμαρτία καί ἡ θεραπεία της
 26. Ποιά εἶναι τά θανάσιμα καί ποιά τά συγγνωστά ἁμαρτήματα

ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

 1. Περί συντελείας, περί Ἀντιχρίστου καί εἰς δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

 1. Τά Σωζόμενα Ἀσκητικά. (Βιβλίο PDF)
 2. Ἀσκητικά (Εἰς τό ἀρχαίον)
 3. Λόγος Α΄(Ἀσκητικά). Περί ἀποταγῆς καί μοναχικῆς πολιτείας
 4. Λόγος Β’ (Ἀσκητικά). Περί τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου καί τήν ἀποχή ἀπό τήν παρησία πρός τούς ἀνθρώπους
 5. Λόγος Δ’ (Ἀσκητικά). Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου 
 6. Λόγοι (ΟΕ’, ΟΣΤ’, ΟΖ’) (Ἀσκητικά)
 7. Ἡ πνευματική δράση τῆς καθαρῆς ψυχῆς
 8. Τά ὀνόματα τῶν παθῶν
 9. Περί τῆς βλάβης ἀπό τόν ἀνόητο ζῆλο, πού νομίζεται ὡς θεῖος.
 10. Μέ ποίους πρέπει νά συναναστρεφόμεθα
 11. Ἀποφθέγματα
 12. Μελέτημα 1ο-Ἀποφθέγματα
 13. Σπεῖρε τήν ἐλεημοσύνη…
 14. Ἡ σάρκα, ἐχθρός τῆς ψυχῆς
 15. Νά τιμᾶς τόν πλησίον σου
 16. Περί καθαρᾶς καρδίας, ζήλου, καί μετανοίας
 17. Γιά τήν εὐγένεια.
 18. Το συμφέρον της ψυχής μας
 19. Προσπάθησε νά βρεῖς ἡσυχία, οἱ δουλειές δέν τελειώνουν ποτέ.
 20.  σωστή ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων.
 21. Ὁ καρπός τῆς νηστείας
 22. Περί προσευχῆς. 
 23. Ταπείνωση – ὑπερηφάνεια.
 24. Ἁμαρτία -Μετάνοια.
 25. Περί ἀγάπης. 
 26. Τά πάθη.
 27. Καθαρότητα ψυχῆς
 28. Λόγος περιέχων  συμβουλάς πλήρεις ωφελείας.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

 1. Ἐπιστολές

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ

 1. Αὐτογνωσία
 2. Διδαχὲς καί ἀποσπάσματα λόγων του
 3. Προετοιμασία γιὰ τὴν ἐξομολόγηση.
 4. Περί ἐλεημοσύνης

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ

 1. Οὐρανοδρόμος Κλίμαξ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

Συνομιλείες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου. 

 1. Μέ τόν Ἀββᾶ Ἰωσήφ, Γιά τήν ἀγάπη καί τήν φιλία
 2. Μέ τόν Ἀββᾶ Παφνούτιο. Περὶ πλούτου
 3. Περί τοῦ Ἀββᾶ Δανιήλ καί ἐρώτηση περί ἀλλαγῆς τῶν συναισθημάτων μας

ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή (Μετάφρασις, μέρος) – (Εἰς τό ἀρχαίον πλήρες)
 2. Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας – (Εἰς τό ἀρχαίον)
 3. Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας
 4. Εἰς τὴν Ὑπερένδοξον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Γέννησιν

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ

 1. Διδαχή α’
 2. Διδαχή β’
 3. Διδαχή γ’
 4. Διδαχή δ’
 5. Διδαχή ε’
 6. Διδαχή στ’
 7. Διδαχή ζ’
 8. Διδαχή η’

ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 1. Λόγος κατά τῶν ὁμοφυλοφίλων
 2. Ὀμιλία στήν Θεία Μεταμόρφωση

ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 1. Ἡ μετάνοια
 2. Παραδείγματα Μετανοίας
 3. Δ΄ Μυσταγωγική Κατήχηση. Περί της Θείας Ευχαριστίας.
 4. Ε΄ Μυσταγωγική Κατήχηση. Περί πίστεως
 5. Ε΄ Μυσταγωγική Κατήχηση. Μια προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας
 6. ΙΒ’ Μυσταγωγική Κατήχηση Περί Ἐνανθρωπήσεως .
 7. ΙΕ΄ Μυσταγωγική Κατήχηση. Περί Αντιχρίστου και Β’ Παρουσίας
 8. ΙΗ ‘ Μυσταγωγική Κατήχηση. Περί Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 

ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ  ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

 1. 50 Πνευματικές ὁμιλίες (Ἀρχαίον)
 2. Παράφρασις Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ εἰς 150 κεφάλαια εἰς τούς 50 λόγους τοῦ Ὁσίου Μακαρίου. Περί τῆς πνευματικῆς τελειότητος
 3. Μελετήματα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ

 1. Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ

 1. Περί τῆς ἔμπρακτης τηρήσεως τῶν ὑποσχέσεών μας
 2. Λόγος Δ΄. Περὶ μετανοίας. Ὠφέλιμος γιὰ ὅσους τὸν διαβάζουν μὲ πίστη καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπη, μὲ προσοχὴ καὶ περίσκεψη.  
 3. Λόγος Η΄. Διδασκαλία ἠθικὴ γιὰ τοὺς ἄρχοντες τῶν χριστιανῶν
 4. Λόγος Θ΄. Περὶ θείας πρόνοιας, θείας ἀγαθότητας καὶ θείας φιλανθρωπίας. Ἐπίσης λόγος κατὰ τῶν κερδοσκόπων. 
 5. Λόγος ΙΑ΄ – Περὶ τῆς ἔμπρακτης τήρησης τῶν ὑποσχέσεών μας
 6. Λόγος ΙΒ΄ – Περὶ τῆς ἔμπρακτης τήρησης τῶν ὑποσχέσεών μας. Διδαχὴ πρὸς τοὺς μοναχοὺς γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ μοναχικοῦ βίου καὶ τὴν σημασία τοῦ μεγάλου Σχήματος.
 7. Λόγος ΙΓ΄ – Ἐπιστολὴ πρὸς ἐπιθυμοῦντα νὰ ἐνδυθεῖ τὸ μοναχικὸ Σχῆμα, ἀρνούμενος τὸν κόσμο, ἀλλὰ διστάζει, ἂν καὶ ἐπανειλημμένως ἔχει αἰσθανθεῖ τὴν κλήση. 
 8. Λόγος ΙΘ΄ – Πρὸς ὅσους ἐπιδίδονται στὰ φοβερὰ ἁμαρτήματα τῶν Σοδόμων, τὰ ὁδηγοῦντα στὸν ὄλεθρο καὶ τὴν αἰώνια κόλαση.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

 1. Μυσταγωγία. Περιεχόμενα
 2. Κεφάλαια Περὶ Ἀγάπης.
 3. Διάλογος τοῦ Ἁγ. Μαξίμου μέ τόν Θεοδόσιο
 4. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου

ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ

 1. Τά 200 κεφάλαια περί τοῦ πνευματικοῦ νόμου
 2. Τά 226 κεφάλαια περί αὐτῶν πού νομίζουν ὅτι δικαιώνονται ἀπό τά ἔργα τους
 3. Ἐπιστολή πρός τόν μονάζοντα Νικόλαο

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 1. Ἐπιστολή πρός Γεώργιον Σχολάριον «Οὐδέποτε διά μεσότητος, τά ἐκκλησιαστικά διωρθώθη»
 2. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

  1. Εἰς τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου
  1. Περί πίστεως, Α΄ Κυριακή Νηστειών
  1. Κυριακή Θ’ Ματθαίου – Ὁμιλία εἰς τὸ ”ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;”
 1. Κυριακὴ Α’ Λουκᾶ. Ὁμιλία περὶ τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῶν θείων ἐντολῶν εἶναι χορηγὸς καὶ τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

 1. Ἐξομολογητάριον (Βιβλίο PDF)
 2. Πνευματικά Γυμνάσματα – (Περιεχόμενα)
 3. Χριστοήθεια τῶν χριστιανῶν. (Βιβλίο PDF)
 4. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς
 5. Ἀπὸ ποῦ προῆλθε ἡ ἄρνηση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου;
 6. Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ
 7. Εἰς τήν Πεντηκοστήν (Πνευματικά Γυμνάσματα)
 8. Ἐγκωμιαστικός λόγος εἰς τούς ῾Αγίους Νεομάρτυρας τούς μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κων/λεως μαρτυρήσαντας
 9. Λόγος εἰς τόν ἔνδοξον ἱερομάρτυρα Κοσμάν τόν Αἰτωλόν
 10. Ἑρμηνεία εἰς τόν Κανόνα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ
 11. Λόγος ἐγκωμιαστικός εἰς τούς δύο μεγίστους Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ
 12. Συνοπτικός βίος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου & ἐγκώμιον
 13. Εἰς τήν Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
 14. Ἑρμηνεία Κανόνος τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως (μέρος), Ποιήμα Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελῳδοῦ
 15. Εἰς τήν προσκύνησιν  τῶν Μάγων
 16. Ὁ Ἀόρατος πόλεμος
 17. Ἡ Μαγεία
 18. Οἱ κυριότερες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου
 19.  Περί Προσευχῆς (Ἐκ τοῦ λόγου πρός τοὺς Ἅγιους Πάντες)
 20. Ὑπερηφάνεια, τό μεγάλο ἐμπόδιο τῆς σωτηρίας μας
 21. Περί ἀμελείας (Πνευματικά Γυμνάσματα)
 22. Σέ ποιούς πειρασμούς πρέπει νά χαιρόμεθα
 23. Ἡ εὐαγγελική διδασκαλία. Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένων ἀπό τά «Πνευματικά Γυμνάσματα»
 24. Μέ τή Γέννησή του ὁ Ἰησοῦς Χριστός πολέμησε καί θεράπευσε τόν ἔρωτα τοῦ πλούτου
 25. Περί προσευχῆς
 26. Περὶ ἡδονῆς
 27. Περί ἔρωτος ἠδονῶν, πλούτου καί δόξης
 28. Εἰς τό «πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη».
 29. Συμβουλή πρός μετανοοῦντα πῶς πρέπει νά ἐξομολογήται
 30. Ἐπιτρέπεται στούς χριστιανούς νά χορεύουν καί νά τραγουδούν;
 31. Πότε δὲν πρέπει νὰ κοινωνοῦμε.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

 1. Χριστολογία. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως (Βιβλίο PDF)
 2. Μάθημα ποιμαντικῆς. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως (Βιβλίο PDF)
 3. Τά ἱερά μνημόσυνα. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως (Βιβλίο PDF)
 4. Περί ἀγάπης
 5. «Τὸ γνώθι σαυτὸν»
 6. Υἱὸς Ἀνθρώπου (Χριστολογία)
 7. Μελέτη περὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας
 8. Περὶ τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
 9. Ἡ πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος
 10. Περί ἐτησίων ἱερῶν μνημοσύνων τῶν τελουμένων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας
 11. Λόγος περὶ βλασφημίας
 12. Περί τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ
 13. Περὶ τῆς νομίμου ἀθλήσεως (ἐπιστολή)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΓΚΕΙΣΤΟΣ

 1. Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 1. Θεοφάνεια
 2. Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
 3. Ἐγκωμιαστικός λόγος εἰς τόν Πρωτομάρτυρα Στέφανον

ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ

 1. Εἰς τὴν Πόρνην
 2. Εἰς τὸ Πάθος τοῦ Κύριου καὶ εἰς τὸν Θρῆνον τῆς Θεοτόκου

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 1. Λόγοι – (Εἰς τό ἀρχαίον)
 2. Τά Εὐρισκόμενα. 1886 (PDF) καί ΕΔΩ
 3. Πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια
 4. Κατηχητικός Λόγος ΚΖ´
 5. Λόγος περί πίστεως καί διδασκαλία
 6. Περί ὅτι ὡφείλουμε νά κοινωνούμε τά ἄχραντα μυστήρια μετά δακρύων
 7. Προσευχή χωρίς εὐλάβεια. Ποιοὶ ἔχουν ἀνάγκη προσευχῆς;
 8. Πῶς θ’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τῆς τυραννία τοῦ διαβόλου
 9. Τί εἶναι τὸ αὐτεξούσιο ποὺ ὑπάρχει μέσα μας, καὶ τί ἔχει ἀπομείνει στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιο.
 10. Περί τῶν τριών τρόπων τῆς προσευχῆς  (ἀμφιβαλόμενος) 
 11. Ἡ μεγαλύτερη ἀρετή (Ἀγάπη)
 12. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας
 13. Πῶς ἀποβάλλουμε τὸ χοϊκὸ ἄνθρωπο καὶ ἐνδυόμαστε τὸν Χριστὸ. Ἠθικὸς Λόγος ΙΒ’
 14. Ἡ δύναμη τῆς μετανοίας.
 15. Ἁμαρτία, ἡ ἀρρώστια τῆς ψυχῆς.
 16. «Αἰτεῖτε καί δοθήσετε ὑμῖν»
 17. Τί εἶναι ἁμαρτία καί τί μᾶς πρόσφερε ὁ Χριστός (Ἀλφαβητικὰ κεφάλαια)
 18. Ὀμιλία στή Κυριακή τῆς Τυρινῆς “Περί μετανοίας καί περί ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ”
 19. Λόγος περί τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως (Λόγος ΙΓ´).
 20. Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 1. Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης: Τά ἄπαντα.

 2. Περί πολυθεῒας, Ἀστρολογίας Εἰμαρμένης καί Τύχης
 3. Περί ἱερωσύνης

ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 1. Ἐγκώμιον εἰς τήν Σύλληψιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 1. Λόγος εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

 1. Ὀμιλία εἰς τόν Εὐαγγελισμόν
 2. Εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου (Ὁμιλία Θ΄)
 3. Ἡ καθαρότη τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἐπιστολὴ πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

  1. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ 
  2. Ἠθικά καί κοινωνικά.  Τόμος α΄(Βιβλίο PDF)
  3. Ἠθικά καί κοινωνικά.  Τόμος β΄(Βιβλίο PDF)
  4. Μετάνοια
  5. Περὶ μετανοίας (Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία Β’)
  6. Ἡ Μετάνοια τῶν Νινευιτῶν
  7. Ἁμάρτησες; Ἔλα στὴν Ἐκκλησία (Λόγος περί μετανοίας)
  8. Ἐπεθύμησε πόρνη (Τή φύση μας).
  9. Περί προσευχῆς
  10. Περί βλασφημίας
  11. Προσευχή ἀληθινή
  12. Περί πίστεως
  13. Περί κατακρίσεως
  14. Ἡ ἀμέλεια τῶν γονέων γιὰ τὰ παιδιὰ τοὺς εἶναι βαρύτατο ἁμάρτημα
  15. Ἡ κακή κρίση (κατάκριση) καί ἡ δικαία κρίση.
  16. Δια τους κατηγορούντας τον Θεό διατί δεν εξαφανίζει τον διάβολον
  17. Ἡ Ἐκκλησία πού πολέμησες ἄνοιξε τὴν ἀγκαλιά της καὶ σὲ δέχθηκε… Ὁμιλία εἰς τὸν Ὕπατον Εὐτρόπιον
  18. Ὁ Θεός μας κάλεσε στόν οὐρανό, μά ἐμείς προτιμήσαμε τόν ἄδη
  19. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
  20. Σχέση σώματος καὶ ψυχῆς
  21. Ἡ Φροντίδα γιά τήν ψυχή
  22. Περί ὑπομονῆς εἰς τάς θλίψεις
  23. Περί τῆς ἀληθινῆς συγχωρήσεως
  24. Περί Ταπεινώσεως καί Ὑπερηφανείας
  25. Περί ἀλαζονείας καί ὑπερηφανίας.
  26. Περί λαιμαργίας καὶ μέθης
  27. Περί τῆς μοναχικῆς ζωῆς
  28. «χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»
  29. Παιδαγωγικά θέματα
  30. Ὁ ἐκκλησιασμός
  31. Τά αἴτια τῆς ψυχικῆς ταραχῆς καί ἡ ἀντιμετώπισή της
  32. Ἀπελπισία καί Ἀμέλεια
  33. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησίας
  34. Λόγος περί ἀθέων καί αἱρετικῶν καί ψευδοπροφητῶν και περί σημείων τῆς συντελείας τοῦ αἱώνος.
  35. Οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου δὲν ξεπλένει τὴν ἁμαρτία τοῦ σχίσματος στὴν Ἐκκλησία
  36. Πρός τούς προβάλοντας τήν ἔλλειψη χρόνου καί πολλῶν μεριμνῶν γιά τήν μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν
  37. Περὶ τῆς μοναχικῆς ζωῆς
  38. Περί ἱερωσύνης καί τοῦ πρός τούς ἱερείς ὀφειλομένου σεβασμοῦ καί περί ἱεροκατηγορίας. 
  39. Περί ταραχῆς καί λύπης. (Ἐπιστολή πρός Κυριακόν)
  40. Κυριακή ΙΕ’ Λουκά: Εὐαγγέλιο – Ὁμιλία εἰς τόν Ζακχαῖον τόν Τελώνην
  41. Κυριακή Ἀποκρέω
  42. Κυριακή τῆς Τυροφάγου
  43. Λόγος παραινετικός εἰς τήν εἴσοδον τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς
  44. Κυριακή ΙΖ’ Λουκά – Ἀσώτου – Περὶ μετανοίας
  45. Κυριακὴ Ε’ Λουκᾶ: Εἰς τὸν πτωχὸν Λάζαρον καὶ τὸν πλούσιον
  46. Κυριακή Στ΄Λουκᾶ Ὁμιλία ΚΗ΄ Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γεργεσηνῶν
  47. Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ Ὁμιλια λα’ (Λόγος εἰς τὴν ἀνάστασιν τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου καὶ εἰς τὴν αἱμορροοῦσαν).
  48. Κυριακή Η’ Λουκά: Εὐαγγέλιο – Ὁμιλία εἰς τήν παραβολήν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου
  49. Κυριακὴ ΙΓ’ Λουκᾶ:Τί πράττων ὁ χριστιανός κληρονομήσει ζωήν αἰώνιον
  50. Κυριακή Β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-22) Ὁμιλία ιδ΄
  51. Κυριακή Γ Ματθαίου – Ὁμιλία ιη’ εἰς τό, «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν”.
  52. Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 5-13). Ὁμιλία κστ΄
  53. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου. Ὁμιλία κη΄.
  54. Κυριακή Στ΄ Ματθαίου (Ὁμιλία κθ΄)
  55. Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (Ὁμιλία λβ΄) Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν
  56. Κυριακή Η΄Ματθαίου (Ὀμιλία μθ΄) Ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων.
  57. Κυριακή Θ΄Ματθαίου (Ὁμιλία ν΄). «Ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπί τῆς θαλάσσης».
  58. Κυριακή Ι’ Ματθαίου (ὁμιλίαν νζ΄).
  59. Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου – Ὁμιλία εἰς τήν Παραβολήν τοῦ τά μύρια τάλαντα ὀφείλοντος καί τά ἑκατό δηνάρια ἀπαιτοῦντος
  60. Κυριακή ΙΕ’ Ματθαίου. Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καί … τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
  61. Κυριακή ΙΣΤ’ Ματθαίου. Περί τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων
  62. Κυριακὴ ΙΓ’ Λουκᾶ: Σχετικὰ μὲ τὸν πλούσιο νεανίσκο ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωὴ
  63. Οἱ πρεσβείες τῶν Ἁγίων, πότε ἔχουν ἰσχύ.
  64. Οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ
  65. Πώς θά ἔλθει ὁ Χριστός μας εἰς τήν δευτέραν Παρουσίαν Του
  66. Πώς ἀποδεικτύεται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός
  67. Ἡ χριστιανική ἀγάπη
  68. Συμβουλές πρός τόν σύζυγον
  69. Περί γάμου
  70. Ἡ ἀπιστία εἰς τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν, αἰτία καταργήσεως τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς.
  71. Τί πρέπει νά κάνει ὁ χριστιανός γιά νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή;
  72. Λόγος ἐν ταῖς Καλάνδαις (Ὁ κατὰ Θεὸν ἑορτασμὸς τῆς πρωτοχρονιᾶς καὶ ἡ πλάνη τῆς ἐκ τοῦ πονηροῦ εὐφροσύνης κατὰ τὶς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν)
  73. Λόγος Ἐγκωμιαστικός εἰς τήν Ἁγία Πελαγία τήν Παρθένον.
  74. Θεοφάνεια ἢ Ἐπιφάνεια
  75. Λόγος εἰς τήν Ὑπαπαντήν τοῦ Χριστοῦ
  76. Ὀμιλία εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου
  77. Εἰς τὴν ἁγίαν ἑορτὴν τῶν Βαΐων
  78. Εἰς τήν προδροσίαν τοῦ Ἰούδα
  79. Περὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
  80. Γιατί ὁ Χριστός δέν ἄλλαξε τόν Ἰούδα;
  81. Λόγος εἰς τό Πάσχα
  82. Κατηχητικὸς Λόγος 
  83. «Ἀληθῶς Ἀνέστη»
  84. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου
  85. Περί θανάτου
  86. Ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
  87. Ὁμιλία εἰς τόν Ἀπόστολο Θωμά
  88. Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακή του Παραλύτου
  89. Ὁμιλία εἰς την Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος 
  90. Ὁμιλία εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ
  91. Ἁγίων Πατέρων (Ὀμιλία)
  92. Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεῦματος
  93. Λόγος εἰς τού Ἁγίους Πάντας
  94. Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον Λόγος β’ – Λόγος γ’.
  95. Λόγος εἰς τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος
  96. Ἐγκωμιαστικός λόγος στόν ἅγιο Ἰγνάτιο τό Θεοφόρο
  97. Προεόρτιος λόγος τῶν Χριστουγέννων. (Περί Ἀκαταλήπτου στ΄)
  98. Χριστός γεννάται.
  99. Τί ἦταν τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ;