Entries by Ἁγιορείτης

Περὶ ἐκκλησιασμοῦ. Πατερικά Σταχυολογήματα

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δυὸ ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὐ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοὶς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς. Οὐ γὰρ εἴσι δυὸ ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἴμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. [Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐὰν δυὸ ἀπὸ ἐσᾶς συμφωνήσουν στὴ γῆ γιὰ κάθε καλὸ […]

Περί τῆς τιμῆς τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργία. Πατερικά Σταχυολογήματα

Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην (Κυριακή) καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι. (ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β) Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ […]

Ἡ ἀξία τῶν μοναχῶν καὶ ὁ φθόνος τῶν Δαιμόνων πρὸς αὐτοὺς

Διηγεῖται κάποιος Γέροντας: ”Εγώ ἤμουν παιδὶ ἑνὸς ἱερέα τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὅταν ἤμουν μικρός, καθόμουν πολλὲς φορὲς μέσα στὸ ναὸ καὶ ἔβλεπα τὸν πατέρα μου ποὺ ἔμπαινε καὶ ἔκανε θυσίες στὸ εἴδωλο. Μία φορᾶ λοιπόν, μπῆκα κρυφὰ ἀπὸ πίσω του καὶ εἶδα τὸν Σατανᾶ νὰ κάθεται καὶ γύρω τοῦ ἔστεκε τὸ στράτευμά του. Καὶ νὰ ἦρθε […]

Ἐκεῖ ποὺ εἶσαι ἤμουν κι ἐδῶ ποὺ εἶμαι θὰ ‘ρθεις.

Άνθρωπε στάσου δύο λεπτά και πρόσεξε και μένα, θα σου μιλήσω συμβουλές που είναι χρήσιμες για σένα. Με βλέπεις κόκκαλο γυμνό μα δίχως φαντασία, και λες δεν ήμουν τίποτα δεν δίνεις σημασία. Μα κάποτε στα χρόνια μου είχα κι’ εγώ το κάλλος, και βάδιζα περήφανος σαν φουσκωμένος γάλος. Κι’ είχα κι εγώ την δόξα σου […]

Σβῆστε τὰ φῶτα!

Ἕνα δεῖγμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν χριστιανῶν εἶναι ὅτι μετατρέψαμε τὴν νύχτα σὲ ἡμέρα. Ὡς γνωστόν, οἱ ἅγιοί μας τονίζουν τὴν σημασία τῆς ἀγρυπνίας, τῆς ἐν μέσῳ τῆς νυκτὸς προσευχῆς. Κύριο δὲ χαρακτηριστικὸ τῆς νύχτας εἶναι τὸ σκότος. Ἀνάβοντας τὰ φῶτα καταργοῦμε τὸ σκότος, «καταργοῦμε» τὴν νύχτα… Ἔχετε πάει πολλοὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Εἶναι βέβαιο ὅτι […]

Ἐπιστολή Ὑπερπολύτεκνου Πατέρα

Επιστολή Υπερπολύτεκνου Πατέρα πρός τόν Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή. Posted on 17 Ιανουαρίου, 2020 Θεσσαλονίκη 17/01/2020️Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Με τη χάρη του Θεού είμαι πατέρας δέκα παιδιών, και με μεγάλη μου λύπη έμαθα ότι σας ενόχλησε μία αφίσα κατοχυρωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονικά,και δυστυχώς δώσατε εντολή, – (ή σας δώσανε εντολή)- να αποσυρθεί η αφίσα γιατί […]

Περὶ μοναχισμοῦ. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Κάποιος ἱερομόναχος εἶχε φήμη εὐλαβοῦς καὶ πολλοὶ τὸν θεωροῦσαν σεβαστὸ λόγω τοῦ ἐξωτερικοῦ του σχήματος, μέσα του ὅμως κρυφὰ μολυνόταν ἀπὸ λογισμοὺς λαγνείας. Κάποτε ποὺ ἐπιτελοῦσε τὴ θεία καὶ ἱερὴ λατρεία, ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου καὶ αὐτὸς ἔσκυψε ὡς συνήθως διαβάζοντας τὴν εὐχὴ «Οὐδεὶς ἄξιος…», πέθανε ξαφνικὰ καὶ ἡ ψυχή του, […]

Περὶ ὑπερηφανείας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.[Καθένας ποὺ ὑψώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ καταδικαστεῖ, ἐνῶ ἐξ ἀντιθέτου ἐκεῖνος ποὺ ταπεινώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ὑψωθεῖ καὶ θὰ δοξαστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.] (Κατὰ Λουκᾶν 18,14 καὶ 14,11)• Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοὶς δὲ δίδωσι χάριν. [Ὁ […]

Περὶ ψαλμωδίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Πρέπει πρῶτα νὰ κατορθώσουμε τὸν κατὰ Θεὸ βίο καὶ ὕστερα νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεόν. Γιατί ”ου γὰρ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἀμαρτωλοῦ”. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Γίνεται ἅγιος καὶ ὁ ἀέρας μὲ τὴν ψαλμωδία. Ἡ διάνοια ἀκούει τὴν φωνὴ καὶ ἀλλάζει· εἰσέρχεται ἡ μελωδία καὶ δραπετεύουν τὰ πάθη τῆς πλεονεξίας. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Μάθε νὰ ψάλλεις, καὶ […]

Περὶ κάλλους (ὀμορφιᾶς).(Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου, καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται. [Γύρισε ἀλλοῦ τὸ βλέμμα σου ἀπὸ ὡραῖα γυναίκα καὶ μὴν περιεργάζεσαι κάλλος ξένο. Διότι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς γυναίκας, πολλοὶ ἄνδρες πλανήθησαν καὶ παρασύρθηκαν στὸ κακό. Ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της, σὰν φωτιὰ […]

Περὶ ἐλεημοσύνης. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

  Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. [Μακάριοι αὐτοὶ ποὺ ἐλεοῦν, διότι αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως] (ΚατάΜατθαιον 5,7)Τῷ αἰτούντι σὲ δίδου καὶ τὸν θέλον τὰ ἀπό σου δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς. [Σὲ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει πράγματι ἀνάγκη καὶ σοῦ ζητεῖ ἐλεημοσύνην, δίδε μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη καὶ μὴν περιφρονήσεις αὐτόν, ποὺ θέλει νὰ […]

Περὶ γυνακός. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Βούλομαι οὒν προσεύχεσθαι τᾶς γυναίκας ἐν καταστολῇ κοσμίω, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεὶν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῶ ἢ μαργαρίταις ἢ ἰματισμῶ πολυτελεῖ. [Θέλω, λοιπόν, νὰ προσεύχονται οἱ γυναῖκες μὲ ἐνδυμασία σεμνή, νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ συστολὴ καὶ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ ἐξεζητημένα πλεξίματα τῶν μαλλιῶν ἢ μὲ χρυσὰ […]

Περὶ γενναιότητος καί ἀνδρείας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἀνδρεῖος δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ποὺ νικᾶ στὴν μάχη τὸν ἐχθρό του, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ διευθύνει σωστὰ τὶς ἐπιθυμίες του καὶ τὶς ἡδονές. Γιατί πολλοί, ποὺ νίκησαν τοὺς ἐχθρούς τους, ἔγιναν σκλάβοι στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὰ πάθη τους. (Ἅγιος Νεκτάριος)• Τίποτα δὲν κάνει τὴν ψυχὴ τόσο ἀνδρεία καὶ τολμηρὴ σὲ ὅλα, ὅσο ἡ […]

Περὶ γάμου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Καὶ ἔσονται οἱ δυὸ εἰς σάρκα μίαν. Ο οὒν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. [Καὶ εἶναι πλέον οἱ 2, ἕνα σῶμα. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο σὲ ἕνα σῶμα ἔχει συνδέσει ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος ἂς μὴν τὸ χωρίζει.] (Κατὰ Μάρκον 10,8-9)• Αἳ γυναῖκες τοὶς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθεως τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ […]

Περὶ ἀνεξικακίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἀλλ’ ὅστις σὲ ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην. Καὶ τῷ θέλοντι σοὶ κριθῆναι καὶ τὸν χιτώνα σου λαβεῖν, ἅφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ὅστις σὲ ἀγγαρεύσει μίλιον ἐν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δυό. [Ἐγὼ ὅμως σας λέω, νὰ μὴν ἀντιστέκεστε στὸν […]

Περί θανάτου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἐν πάσι τοὶς λόγοις σου μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰώνα οὒχ ἁμαρτήσεις. [Σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια σου νὰ ἐνθυμῆσαι πάντοτε τὸ τέλος τῆς ζωῆς σου καὶ ἔτσι ποτὲ δὲν θὰ παρασυρθεῖς σὲ ἁμαρτίες.] (Σοφία Σειράχ 7,36)• Γνώρισον μοί, Κύριε, τὸ πέρας μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, […]

Περί προσευχῆς. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Ἀπὸ ὅσα ἀξίζουν στὴ ζωή, τίποτε δὲν εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὴν προσευχή. (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης)Ἡ προσευχὴ εἶναι φύλακας τῆς σωφροσύνης, χαλιναγωγεῖ τὸν θυμό, καταστέλλει τὴν ὑπερηφάνεια, καθαρίζει ἀπὸ τὴν μνησικακία, διώχνει τὸν φθόνο, καταργεῖ τὴν ἀδικία, ἐπανορθώνει τὴν ἀσέβεια. Ἡ προσευχὴ εἶναι δύναμη τῶν σωμάτων, φέρνει χαρὰ στὸ σπίτι, χορηγεῖ εὐνομία στὴν πόλη, παρέχει […]

Πέρι ὕβρεων καὶ κακολογιῶν. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τουναντίον δὲ εὐλογοῦντες. [Νὰ μὴν ἀνταποδίδετε κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ ὕβρη καὶ χλευασμὸν ἀντὶ ὕβρεως καὶ χλευασμοῦ. Ἀντίθετα νὰ προσεύχεστε γι’ αὐτοὺς πού σας ἀδικοῦν καὶ νὰ τοὺς εὐλογεῖτε.] (Ἀ’ Πέτρου 3,9)• Μὴ ἐξαναστὴς ἀπὸ προσώπου ὑβριστοῦ, ἴνα μὴ ἐγκαθίση ὡς ἔνεδρον τῷ στόματί σου. […]

Περί ἀγάπης. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπώντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιούσι; [Διότι, ἐὰν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο ποῦ σας ἀγαποῦν, ποιὰ ἀνταμοιβὴ ἔχετε νὰ περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεόν; Μήπως καὶ οἱ τελῶνες δὲν κάνουν τὸ ἴδιο;] ~ Κατὰ Ματθαῖον 5,46 ~+ Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου […]

Περὶ ἀμοιβῆς-μισθοῦ. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ὃς γὰρ ἂν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἔστε, ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. [Διότι ὅποιος πρὸς χάριν Ἐμοῦ, σᾶς προσφέρει καὶ τὴν παραμικρὴ ὑπηρεσίαν, π.χ. σᾶς προσφέρει ἕνα ποτήρι νερό, διότι εἶστε μαθητὲς τοῦ Χρστοῦ, σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι δὲν θὰ χάσει τὸν μισθόν του.] […]