Entries by Ἁγιορείτης

Περὶ φθόνου. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πράγμα. [Γιατί ὅπου ὑπάρχει φθόνος καὶ διάθεση φιλονικίας, ἐκεῖ ὑπάρχει ἀναστάτωση καὶ κάθε εἴδους κακό.] (Ἰακώβου 3,16)• Ἐνὶ δὲ ἐκάστω ἠμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. [Στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς δόθηκε ἡ χάρις, τὰ χαρίσματα καὶ οἱ δωρεές, σύμφωνα […]

Περὶ δυσκολιῶν. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Ἐάν μᾶς δεῖ ὁ Θεὸς νὰ δεχόμαστε τὰ παρόντα δυσάρεστα μὲ εὐγνωμοσύνη, ἢ θὰ ἀπομακρύνει τὰ λυπηρά, ἢ θὰ μᾶς ἀμοίψει μὲ τὰ μεγάλα στεφάνια τῆς ὑπομονῆς. (Μέγας Βασίλειος)• Μὴν χάνεις τὴν ἐλπίδα σου στὶς δυσκολίες καὶ ν’ ἀναμένεις τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Ὅσο τὰ ἐμπόδια εἶναι μεγαλύτερα, τόσο πιὸ πολλὴ ἀξία […]

Περὶ δειλίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἠμὶν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. [Διότι δὲν μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ὥστε νὰ φοβούμαστε δυσκολίες καὶ ἀπειλὲς καὶ διωγμούς, ἀλλά μας ἔδωσε πνεῦμα δυνάμεως, γιὰ νὰ νικᾶμε καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ, ὥστε μὲ σύνεση νὰ καθοδηγούμαστε στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, τὸν εὐατόν μας […]

Περὶ διακρίσεως. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

    • Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοὶς κυσὶ μὴ δὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μὴ πότε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοὶς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς. [Προσέχετε ὅμως σὲ ποιοὺς θὰ προσφέρετε μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη τὶς ὑπηρεσίες σας καὶ θὰ ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὴν διόρθωσή τους. Διότι ὑπάρχουν μερικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι […]

Περὶ ἐκδικήσεως. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

Μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. Μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τὴ ὀργή. [Σὲ κάποιον πού σας ἔκανε κακό, μὴν τοῦ τὸ ἀνταποδώσετε. Μὴ ζητᾶτε ἀγαπητοί, μὲ ἐκδικήσεις νὰ ὑπερασπίζετε τὸν ἑαυτόν σας, ἀλλὰ δώσατε τόπο εἰς τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρθει καὶ νὰ κάνει αὐτὴν τὴν ἐκδίκηση.] (Πρὸς Ρωμαίους 12-17 καὶ 12- […]

Περὶ γογγυσμοῦ-γκρίνιας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν. [‘Ὅλα τὰ ἔργα τῆς σωτηρίας σας, νὰ τὰ κάνετε χωρὶς παράπονα καὶ ἀμφιβολίες.] (Πρὸς Φιλιππησίους 2,14)• Μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ἐλοθρευτοῦ. [Μὴν γογγύζετε σὲ καιρὸ θλίψεων ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ μερικοὶ ἀπὸ ἐκείνους ἐγόγγυσαν καὶ ἐξολοθρεύτηκαν ἀπὸ τὸν ἐξολοθρευτὴ ἄγγελο.] […]

Περὶ γέλωτος. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Οὐαὶ ὑμὶν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.[Ἀλίμονο σὲ ἐσᾶς ποὺ ὡς μοναδικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς σας ἔχετε τὴν σαρκικὴ χαρὰ καὶ γελᾶτε τώρα ἐξαιτίας τῶν διασκεδάσεων καὶ τῶν ἀπολαύσεων, διότι στὴν μέλλουσα ζωή, θὰ πενθήσετε καὶ θὰ κλάψετε.] (Κατὰ Λουκᾶν 6,25)• Μωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοίφων ἢν αὐτοῦ, ἀνὴρ δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχὴ […]

Περὶ εἰρωνείας καὶ ὀνειδισμῶν. (Πατερικά Σταχυολοχήματα)

• Μακάριοι ἔστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’ ἠμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. [Μακάριοι γίνεστε ἐσεῖς οἱ μαθητές Μου, ὅταν σας βρίσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ σᾶς διώξουν καὶ ποῦν ψευδόμενοι, παντὸς εἴδους κακολογίας καὶ κατηγορίας ἐναντίον σας, ἐξαιτίας Μου] (Κατὰ Ματθαῖον 5,11)• Ἐνέπαιζον δὲ αὐτῶ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ […]

Περὶ ἐγκρατείας. (Πατερικά Σταχυολογήματα).

• Πάς ἀγωνιζόμενος, πάντα εγκρατευεται. [Κάθε ἀθλητὴς ἐγκρατεύεται ἀπὸ ὅλα, φαγητά, ποτά, κ.λ.π.] (Προς Κορινθίους Α’ 9,25)• Ἐγκράτεια εἶναι ἡ ἀναίρεση τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἀποξένωση ἀπὸ τὰ πάθη, ἡ νέκρωση τοῦ σώματος μέχρι τῶν αὐτῶν τῶν φυσικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ λειτουργιῶν, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, αὐτὴ ποὺ γίνεται πρόξενος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἀφανίζοντας μὲ […]

Περί Ἐγωϊσμοῦ. (Πατερικά Σταχυολογήματα)

• Οἱ χειρότεροι ἐγωιστὲς εἶναι οἱ ταπεινολόγοι. (Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης) • Ποιὸ πράγμα δὲν δημιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο, τόση ταραχὴ καὶ μανία, ὅσο ὁ ἐγωισμός; (Ἱερὸς Χρυσόστομος) • Δὲν θέλω νὰ θλίβεστε καὶ νὰ συγχύζεστε γιὰ ὅσα συμβαίνουν ἀντίθετα στὴ θέλησή σας. Μία τέτοια θλίψη μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη ἐγωϊσμού. Προσέχετε τὸν ἐγωϊσμό, ποὺ κρύβεται κάτω […]

Περὶ ἐγκοσμίων. (Πατερικά Σταχυολογήματα)

Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτω, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.[Αὐτὸς ποὺ ἀγαπάει τὴ ζωή του, θὰ τὴ χάσει. Αὐτὸς ὅμως ποὺ τὴ ζωή του δὲν τὴ λογαριάζει, ὅσο κρατάει αὐτὸς ὁ κόσμος, θὰ τὴν φυλάξει γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.] (ΚατάΙωαννην 12,25)Εἰ ὁ κόσμος […]

Περὶ ἐνδυμασίας-καλλωπισμοῦ. (Πατερικά Σταχυολογήματα)

Περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πὼς αὐξάνει· οὐ κοπιὰ οὐ δὲ νήθει. [Περὶ τῆς ἐνδυμασίας γιατί φροντίζετε μὲ τόση ἀνησυχία καὶ ἀγωνία; Παρατηρῆστε μὲ προσοχὴν τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ, πὼς φυτρώνουν καὶ πὼς αὐξάνουν. Οὔτε κοπιάζουν, οὔτε γνέθουν…] (Κατὰ Ματθαίον 6,28)

Είσαι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος; Ντροπή σου

Νίκος Συρίγος* Είμαστε σε πόλεμο. Κανονικό. Η μόνη διαφορά με τους άλλους πολέμους είναι ότι αυτός δεν γίνεται με όπλα. Αν γινόταν, θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες να βγούμε νικητές. Βλέπεις, οι άνθρωποι που ζούνε σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, όταν πιάνουν τα τουφέκια είναι ανίκητοι.Νικούν δυνατότερους και περισσότερους. Αιώνες τώρα. Από […]

Γονείς. Χρέως ἐκ τῆς συγγενείας, ἐκ τῆς ὠφειλομένης ἀνταποδόσεως καί ὅτι θά ἔρθουμε κάποτε στή θέση τους.

Ἕνας γιὸς πῆγε τὸν πατέρα του σὲ ἕνα ἑστιατόριο γιὰ βραδινὸ δεῖπνο. Ὁ πατέρας ἦταν πολὺ γέρος καὶ ἀδύναμος, κι ἐνῶ ἔτρωγε, ἔριξε φαγητὸ στὸ πουκάμισο καὶ τὸ παντελόνι του.  Ἄλλοι πελάτες τὸν ἔβλεπαν μὲ ἀηδία, ἐνῶ ὁ γιὸς του ἦταν ἤρεμος.   Ἀφοῦ τελείωσε τὸ φαγητό του, ὁ γιός του ποὺ δὲν ἦταν καθόλου ντροπιασμένος γι’ […]

,

Τὸ Γεροντικό τοῦ Σινᾶ. (ἀποσπάσματα)

ΜΕΓΕΘΙΟΣΕἶπε ὁ ἀββᾶς Μεγέθιος: » Στὴν ἀρχὴ συναντιόμασταν μεταξύ μας καὶ συζητούσαμε γιὰ τὴν ὠφέλειά μας οἰκοδομώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, γινόμασταν παρέες – παρέες ποὺ ἀνέβαιναν στὸν οὐρανό. Τώρα ὅμως μαζευόμαστε καὶ μιλώντας ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου πέφτουμε χαμηλά».

ΕΥΧΑΙ  ἤτοι ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ἐπὶ πασχόντων ὑπό Δαιμόνων καὶ ἐπὶ πάσαν ἀσθένειαν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  ΠΡΟΣΟΧΗ Οἱ εὐχὲς αὐτὲς διαβάζονται μόνον ἀπὸ τὸν ἱερέα, δηλ. ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει κανονικὴ καὶ ἀκώλυτο ἱερωσύνη. Οἱ ἐξορκισμοὶ ποτὲ δὲν διαβάζονται ἀπὸ λαϊκούς, ἀπὸ δῆθεν «χαρισματικὲς» γυναῖκες ἤ «καλοκάγαθους» παπποῦδες. Τὸ παρὸν ἐγένετο ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν τῷ Μικρῷ Εὐχολογίῳ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κειμένου, κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς […]

,

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλων; Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἶναι καλό νά ζητᾶς καί νά ἔχεις τήν προσευχή τῶν ἁγίων, ἀλλά ὅταν κι ἐσύ κάνεις κάτι γιά τήν κατάσταση πού βρίσκεσαι. Βέβαια θά πεῖς, τότε τί μοῦ χρειάζεται ἡ προσευχή τῶν ἄλλων; …Αὐτό ὅμως δέν τό εἶπε οὔτε ὁ Παῦλος (κι ἄς ἦταν κατώτεροί του αὐτοί τῶν ὁποίων ζητοῦσε τήν προσευχή), οὔτε ὁ Πέτρος […]

,

Διήγηση τοῦ Ὁσίου Παῦλου του ἁπλοῦ, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου

Ἑορτάζει στις 7 Μαρτίου Ὁ μακάριος Ἀββᾶς Παῦλος ὁ ἁπλός, ὁ μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, διηγήθηκε στοὺς Πατέρες τὰ παρὰ κάτω:Ὅτι πῆγε κάποτε σ΄ ἕνα Μοναστήρι γιὰ νὰ προσκυνήση καὶ νὰ ἀποκομίση ὠφέλεια γιὰ τοὺς ἀδελφούς. Καὶ ἀφοῦ συνωμίλησαν γύρω ἀπὸ τὰ συνηθισμένα, εἰσῆλθαν στὴν Ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ κάμουν τὴν τακτικὴ λατρεία.Ὁ […]

Στὴ μήτρα μίας μητέρας βρίσκονται δυὸ μωρά. Τὸ ἕνα ρωτᾶ τὸ ἄλλο: «Πιστεύεις στὴ ζωὴ μετὰ τὸν τοκετό;»

Στὴ μήτρα μίας μητέρας βρίσκονται δυὸ μωρά. Τὸ ἕνα ρωτᾶ τὸ ἄλλο: «Πιστεύεις στὴ ζωὴ μετὰ τὸν τοκετό;» κι ἐκεῖνο ἀπάντησε, «Γιατί ρωτᾶς; Φυσικά. Κάτι θὰ ὑπάρχει μετὰ τὸν τοκετό. Μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ προετοιμαστοῦμε, γιὰ αὐτὸ τί θὰ ἀκολουθήσει ἀργότερα.» «Ἀνοησίες», εἶπε τὸ πρῶτο. «Δὲν ὑπάρχει ζωὴ μετὰ τὸν τοκετό. Τί εἴδους […]

Βίος Ὁσίου Παύλου τοῦ ἀπλοῦ

Ἑορτάζει στὶς 7 Μαρτίου Ἦταν γεωργὸς Ὁ Ὅσιος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ὀνομάσθηκε Ἁπλούς, ἦταν Αἰγύπτιος κατὰ τὸ γένος, σύγχρονός του τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Τὸ ἐπάγγελμά του ἦταν γεωργός. Ὁ Ὅσιος Παῦλος ἤταν ὑπερβολικὰ ἁπλὸς στοὺς τρόπους του καὶ ἄκακος τόσο ὥστε κανεὶς ἄλλος δὲν μποροῦσε νὰ τὸν ξεπεράσει. Εἶχε ὅμως ὁ εὐλογημένος γυναίκα κακότροπη καὶ μοιχαλίδα, ἡ […]