Entries by Ἁγιορείτης

Βίος Ὁσίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος

Καθὼς εἶνε ἀδύνατον κατὰ τὴν παροιμίαν νὰ λευκαίνῃ τις τὸν Αἰθίοπα, (Αἰθίοπα σμήχειν) οὕτω εἶνε δύσκολον νὰ ἐγκωμιάσω, καθὼς πρέπει, τὸν Μωϋσῆν τοῦτον, τὸν ἔξωθεν μὲν μελανὸν ὡς Αἰθίοπα, ἔσωθεν δὲ εἰς τὴν ψυχὴν λελαμπρυσμένον καὶ πάμφωτον· ἀλλὰ πάλιν νὰ τὸν ἀφήσω τελείως ἀνεγκωμίαστον ἀπὸ ρᾳθυμίαν μου καὶ ἀμέλειαν, εἶνε μέγα ἁμάρτημα, διότι στερῶ τοὺς […]

,

Ἡ ἁμαρτία καί ἡ θεραπεία της. Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνοφ

Ἡ ἁμαρτία, μετά τήν πτώση τοῦ πρωτόπλαστου ἀνθρώπου, κυρίεψε καί τό σῶμα καί τήν ψυχή καί τίς δυνάμεις του ὅλες. Αὐτήν ὀνόμασε ὁ Θεός θάνατο, ὅταν, ἀπαγορεύοντας στόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα νά φᾶνε από τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τοὺς εἶπε: «Τῇ μέρα πού θά φᾶτε ἀπ’ αὐτό, θά βρεῖτε […]

,

Περί ἱερωσύνης. Συμεών Θεσσαλονίκης

Ἐπιστολή πρός τόν μοναχό κληρικό Ἀξιώθηκες νά γίνεις διάκονος Χριστοῦ καί λειτουργός καί θεωρός τῶν μυστηρίων καί κοινωνός καί κῆρυξ τοῦ Εὐαγγελίου. Τώρα ἀνεμπόδιστα καί ἄμεσα βλέπεις τό θεῖο φῶς καί μεταλαμβάνεις, ὄχι διά μέσου Σεραφείμ, δηλ. ἱερέως, ἀλλά σύ ὁ ἴδιος εἶσαι Σεραφείμ διά τῆς ἱερωσύνης, καί εἶσαι ὁδός καί ὁδηγός τῶν ἄλλων πρός […]

Περὶ φιλαυτίας. (Πατερικά Σταχυολογήματα )

• Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος.[Κανείς, παρασυρόμενος ἀπὸ τὴν φιλαυτία του, νὰ μὴν ἐπιζητεῖ ὅ,τι τοῦ ἀρέσει ἢ ὅ,τι τὸν ἐξυπηρετί, ἀλλὰ ἂς ἐπιδιώκει καὶ ἂς ἐνδιαφέρεται ὁ καθένας καὶ γιὰ τὸ καλό του ἄλλου.] (Πρὸς Κορινθίους Α’ 10,24) • Φιλαυτία εἶναι ἡ πρὸς τὸ σῶμα ἐμπαθὴς καὶ παράλογος φιλία, στὴν […]

Βίος Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ καί ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος στὸν Ἅγιο Ἀλέξανδρο τοῦ Σβὶρ Ἑορτάζει στὶς 30 Αὐγούστου καὶ στὶς 17 Ἀπριλίου (ἀνακομιδὴ τῶν Ἱερῶν λειψάνων του) Κατὰ τὸ 1508, ποὺ ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος συμπλήρωνε τὸν 23ο χρόνο στὴν ἔρημο κι ἐνῶ ἦταν στὸ ἐρημικὸ κελὶ τοῦ μία νύχτα καὶ κατὰ τὴ συνήθεια τοῦ προσευχόταν, ξαφνικὰ στὸ σημεῖο ποὺ […]

Βίος Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσσου

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε σὲ ἕνα χωριὸ τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ρωσίας, περὶ τὸ 1690 μ.Χ., ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ ἐνάρετους. Ὅταν ἔφθασε σὲ νόμιμη ἡλικία στρατεύθηκε, ἐνῶ βασίλευε στὴ Ρωσία ὁ Μέγας Πέτρος. Ἔλαβε μέρος στὸν πόλεμο ποὺ ἔκανε ἐκεῖνος ὁ τολμηρὸς τσάρος ἐναντίον τῶν Τούρκων κατὰ τὸ 1711 μ.Χ., καὶ συνελήφθη αἰχμάλωτος ἀπὸ τοὺς […]

,

Περί ταραχῆς καί λύπης. (Ἐπιστολή πρός Κυριακόν) Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου του Χρυσοστόμου «Ἔλα, ὢ ἀδελφὲ Κυριακέ, νὰ μαλακώσω τὴν πληγὴ τῆς δικῆς σου λύπης καὶ νὰ διασκεδάσω τοῦ λογισμοῦ σου τὸ σύννεφο. Τί πράγμα εἶναι, ποὺ σὲ κάνει, ἀδελφέ, νὰ λυπᾶσαι καὶ νὰ ἀγωνιᾶς; διότι ὁ χειμώνας εἶναι μεγάλος καὶ ἡ φουρτούνα αὐτή, ποὺ πλάκωσε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, εἶναι πικρὴ […]

,

Πότε δὲν πρέπει νὰ κοινωνοῦμε. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου

Πότε πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὴ Θεία Κοινωνία – Θεία Μετάληψη καὶ πὼς πρέπει νὰ προσερχόμεθα στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ ἅγιοι Μακάριος Κορίνθου καὶ Νικόδημος Ἁγιορείτης, οἱ γνωστοὶ αὐτοὶ ὑπέρμαχοι τῆς Συνεχοῦς Μεταλήψεως τῶν Ἀχράντων του Χριστοῦ Μυστηρίων, στὸ περίφημο σχετικὸ βιβλίο τοὺς ἀντιμετωπίζουν τὴν ἔνστασι καὶ ἀπορία τῶν καλοπροαιρέτων κατὰ τὰ ἄλλα ἐκείνων […]

,

Περί ἱερωσύνης καί τοῦ πρός τούς ἱερείς ὀφειλομένου σεβασμοῦ καί περί ἱεροκατηγορίας. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἀναγινώσκω ὅτι πάσαν τὴν κρίσιν ἔδωκεν ὁ Πατὴρ τῷ Υἱῷ (Ἰωάν. Ἐ’ 22). Βλέπω δὲ ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ Υἱὸς τὴν κρίσιν ταύτην ἐνεχείρισεν ὁλόκληρον εἰς τοὺς ἱερεῖς… Χωρὶς ἱερωσύνην, οὔτε τὴν ψυχικήν μας σωτηρίαν δυνάμεθα νὰ κατορθώσωμεν, οὔτε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ νὰ ἀποκτήσωμεν! Δὲν ἐλέχθη ὅτι κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἰσέλθη εἰς τὴν βασιλείαν […]

Περὶ δυσκολιῶν. Πατερικά Σταχυολογήματα

Ἐάν μας δεῖ ὁ Θεὸς νὰ δεχόμαστε τὰ παρόντα δυσάρεστα μὲ εὐγνωμοσύνη, ἢ θὰ ἀπομακρύνει τὰ λυπηρά, ἢ θὰ μᾶς ἀμοίψει μὲ τὰ μεγάλα στεφάνια τῆς ὑπομονῆς. (Μέγας Βασίλειος) Μὴν χάνεις τὴν ἐλπίδα σου στὶς δυσκολίες καὶ ν’ ἀναμένεις τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος) Ὅσο τὰ ἐμπόδια εἶναι μεγαλύτερα, τόσο πιὸ πολλὴ ἀξία ἔχει […]

Περὶ ἐκκλησιασμοῦ. Πατερικά Σταχυολογήματα

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δυὸ ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὐ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοὶς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς. Οὐ γὰρ εἴσι δυὸ ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἴμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. [Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐὰν δυὸ ἀπὸ ἐσᾶς συμφωνήσουν στὴ γῆ γιὰ κάθε καλὸ […]

Περί τῆς τιμῆς τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργία. Πατερικά Σταχυολογήματα

Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην (Κυριακή) καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι. (ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β) Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ […]

Ἡ ἀξία τῶν μοναχῶν καὶ ὁ φθόνος τῶν Δαιμόνων πρὸς αὐτοὺς

Διηγεῖται κάποιος Γέροντας: ”Εγώ ἤμουν παιδὶ ἑνὸς ἱερέα τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὅταν ἤμουν μικρός, καθόμουν πολλὲς φορὲς μέσα στὸ ναὸ καὶ ἔβλεπα τὸν πατέρα μου ποὺ ἔμπαινε καὶ ἔκανε θυσίες στὸ εἴδωλο. Μία φορᾶ λοιπόν, μπῆκα κρυφὰ ἀπὸ πίσω του καὶ εἶδα τὸν Σατανᾶ νὰ κάθεται καὶ γύρω τοῦ ἔστεκε τὸ στράτευμά του. Καὶ νὰ ἦρθε […]

Ἐκεῖ ποὺ εἶσαι ἤμουν κι ἐδῶ ποὺ εἶμαι θὰ ‘ρθεις.

Άνθρωπε στάσου δύο λεπτά και πρόσεξε και μένα, θα σου μιλήσω συμβουλές που είναι χρήσιμες για σένα. Με βλέπεις κόκκαλο γυμνό μα δίχως φαντασία, και λες δεν ήμουν τίποτα δεν δίνεις σημασία. Μα κάποτε στα χρόνια μου είχα κι’ εγώ το κάλλος, και βάδιζα περήφανος σαν φουσκωμένος γάλος. Κι’ είχα κι εγώ την δόξα σου […]

Σβῆστε τὰ φῶτα!

Ἕνα δεῖγμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν χριστιανῶν εἶναι ὅτι μετατρέψαμε τὴν νύχτα σὲ ἡμέρα. Ὡς γνωστόν, οἱ ἅγιοί μας τονίζουν τὴν σημασία τῆς ἀγρυπνίας, τῆς ἐν μέσῳ τῆς νυκτὸς προσευχῆς. Κύριο δὲ χαρακτηριστικὸ τῆς νύχτας εἶναι τὸ σκότος. Ἀνάβοντας τὰ φῶτα καταργοῦμε τὸ σκότος, «καταργοῦμε» τὴν νύχτα… Ἔχετε πάει πολλοὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Εἶναι βέβαιο ὅτι […]

Ἐπιστολή Ὑπερπολύτεκνου Πατέρα

Επιστολή Υπερπολύτεκνου Πατέρα πρός τόν Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή. Posted on 17 Ιανουαρίου, 2020 Θεσσαλονίκη 17/01/2020️Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Με τη χάρη του Θεού είμαι πατέρας δέκα παιδιών, και με μεγάλη μου λύπη έμαθα ότι σας ενόχλησε μία αφίσα κατοχυρωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονικά,και δυστυχώς δώσατε εντολή, – (ή σας δώσανε εντολή)- να αποσυρθεί η αφίσα γιατί […]

Περὶ μοναχισμοῦ. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Κάποιος ἱερομόναχος εἶχε φήμη εὐλαβοῦς καὶ πολλοὶ τὸν θεωροῦσαν σεβαστὸ λόγω τοῦ ἐξωτερικοῦ του σχήματος, μέσα του ὅμως κρυφὰ μολυνόταν ἀπὸ λογισμοὺς λαγνείας. Κάποτε ποὺ ἐπιτελοῦσε τὴ θεία καὶ ἱερὴ λατρεία, ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου καὶ αὐτὸς ἔσκυψε ὡς συνήθως διαβάζοντας τὴν εὐχὴ «Οὐδεὶς ἄξιος…», πέθανε ξαφνικὰ καὶ ἡ ψυχή του, […]

Περὶ ὑπερηφανείας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.[Καθένας ποὺ ὑψώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ καταδικαστεῖ, ἐνῶ ἐξ ἀντιθέτου ἐκεῖνος ποὺ ταπεινώνει τὸν εὐατόν του, θὰ ὑψωθεῖ καὶ θὰ δοξαστεῖ ἀπὸ τὸν Θεό.] (Κατὰ Λουκᾶν 18,14 καὶ 14,11)• Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοὶς δὲ δίδωσι χάριν. [Ὁ […]

Περὶ ψαλμωδίας. (Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Πρέπει πρῶτα νὰ κατορθώσουμε τὸν κατὰ Θεὸ βίο καὶ ὕστερα νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεόν. Γιατί ”ου γὰρ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἀμαρτωλοῦ”. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Γίνεται ἅγιος καὶ ὁ ἀέρας μὲ τὴν ψαλμωδία. Ἡ διάνοια ἀκούει τὴν φωνὴ καὶ ἀλλάζει· εἰσέρχεται ἡ μελωδία καὶ δραπετεύουν τὰ πάθη τῆς πλεονεξίας. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)• Μάθε νὰ ψάλλεις, καὶ […]

Περὶ κάλλους (ὀμορφιᾶς).(Πατερικά Σταχυολοχήματα).

• Ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου, καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται. [Γύρισε ἀλλοῦ τὸ βλέμμα σου ἀπὸ ὡραῖα γυναίκα καὶ μὴν περιεργάζεσαι κάλλος ξένο. Διότι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς γυναίκας, πολλοὶ ἄνδρες πλανήθησαν καὶ παρασύρθηκαν στὸ κακό. Ἀπὸ τὴν ὀμορφιά της, σὰν φωτιὰ […]