• Ἐάν μᾶς δεῖ ὁ Θεὸς νὰ δεχόμαστε τὰ παρόντα δυσάρεστα μὲ εὐγνωμοσύνη, ἢ θὰ ἀπομακρύνει τὰ λυπηρά, ἢ θὰ μᾶς ἀμοίψει μὲ τὰ μεγάλα στεφάνια τῆς ὑπομονῆς. (Μέγας Βασίλειος)
• Μὴν χάνεις τὴν ἐλπίδα σου στὶς δυσκολίες καὶ ν’ ἀναμένεις τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Ὅσο τὰ ἐμπόδια εἶναι μεγαλύτερα, τόσο πιὸ πολλὴ ἀξία ἔχει ὁ θρίαμβος τῆς ἀρετῆς. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Οἱ θλίψεις καὶ οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς εἶναι σὰν τὴν ἀκόνη. Μᾶς τροχίζουν… Γι’ αὐτὸ οἱ φτωχοί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι πιὸ συνετοὶ ἀπὸ τοὺς πλούσιους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δέχονται πλήγματα καὶ κραδασμοὺς ἀπὸ τὰ κύματα τῆς ζωῆς… Τὸ σίδερο, ὅταν παραμένει πεταμένο κάτω, φθείρεται. Ὅταν ὅμως δουλεύεται, λάμπει! Ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ ὅταν κινεῖται. Καὶ κίνηση τῆς ψυχῆς εἶναι οἱ δυσκολίες της. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)


• Κατανοεῖστε, ὅτι ἡ θλίψη εἶναι φθαρτὴ καὶ πρόσκαιρη, ἐνῶ οἱ ἀμοιβὲς εἶναι συνεχεῖς καὶ αἰώνιες. Γι’ αὐτὸ ἂς ὑπομείνετε τὰ πάντα μὲ γενναιότητα, χωρὶς νὰ κλονίζεστε ἀπὸ τὶς δυσκολίες πού σας συμβαίνουν. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Καὶ τὰ εὔκολα καὶ ὑποφερτὰ θὰ μᾶς φανοῦν δύσκολα, ἂν εἴμαστε νωθροὶ καὶ ὀκνηροί. (Ἱερὸς Χρυσόστομος)
• Νὰ μὴν λυπᾶσαι, ὅταν συναντᾶς στενοχώριες καὶ δυσκολίες στὴ ζωή σου, γιατί ὅλα αὐτὰ γίνονται κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὴν ψυχική σου ὠφέλεια. Ἀκόμη οὔτε τὸν θάνατο νὰ φοβᾶσαι. Γιατί βλέποντας ὁ Θεὸς τὴν ὑπομονή σου, θὰ σὲ βοηθήσει νὰ φτάσεις στὴν νίκη, ἐκεῖ ὅπου θ΄ἀπολαύσεις τὰ αἰώνια ἀγαθά, ποὺ ἑτοίμασε γιὰ κείνους ποὺ Τὸν ἀγαποῦν ἀληθινά. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Τί λὲς ἄνθρωπε; Στὸν Οὐρανὸ θέλεις νὰ ἀνέβεις καὶ νὰ κληρονομήσεις τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυση τῆς ἐκεῖ μακαριότητας καὶ ρωτᾶς ἂν ἔχει δυσκολίες ὁ δρόμος; (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)
• Ἔγινε δύσκολη ἡ ζωή, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι τὴν μπέρδεψαν μὲ τὰ σοφίσματά τους, ἐπειδὴ ἀντὶ νὰ ἀπευθύνονται στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἄρχισαν νὰ ἀπευθύνονται στὴν λογική τους καὶ νὰ βασανίζονται σ’ αὐτὴν καὶ μόνο. (Ἅγιος Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα)

πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *