imagesὍταν ἔγινε βασιλιὰς ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης (361-363) ἔκανε πολλὰ καὶ διάφορα ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καὶ προσπάθησε νὰ ἀναστήσει τὴν παλαιὰ εἰδωλολατρικὴ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων. Στην ἐποχὴ τοῦ εἶχαν οὐσιαστικὰ ξαναρχίσει οἱ διωγμοὶ τῶν Χριστιανῶν καὶ τὰ βασανιστήρια. Ο Ἰουλιανός, γνώριζε πολὺ καλά τα ἤθη τῶν Χριστιανῶν καὶ ὅτι τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τηροῦν αὐστηρὴ νηστεία καὶ ἐξαγνίζονται μ’ αὐτὴ καὶ τὴ θερμὴ προσευχή. Θέλησε, λοιπόν, νὰ τοὺς μιάνει μὲ τὶς εἰδωλολατρικὲς θυσίες. Γι’ αὐτὸ καὶ κάλεσε τὸν ἔπαρχο τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἀνέθεσε νὰ ἐπιβλέψει στὴν ἐκτέλεση τῆς ἑξῆς ἐντολῆς του: Νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ὅλα τα τρόφιμα καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν σ’ αὐτὴν παρὰ μόνον ἐκεῖνα ποῦ θὰ ἦταν ραντισμένα μὲ τὸ αἷμα τῶν θυσιῶν ποῦ ἔγιναν στὰ εἴδωλα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀναγκαστικά, ἢ θὰ ἀγόραζαν ὅλοι νὰ φᾶνε καὶ ἔτσι νὰ γευθοῦν ἀπὸ τὴ θυσία πρὸς τοὺς θεούς, ἢ ἂν δὲν ὑπακούσουν, νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν πείνα.

.

Ὁ ἔπαρχος ἔθεσε ἀμέσως σὲ ἐφαρμογὴ τὴ διαταγὴ τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν ἀγορὰ τὰ τρόφιμα. Ἀντικαταστάθηκαν βέβαια ἀπὸ τὰ μιασμένα ἀπὸ τὶς θυσίες τρόφιμα. Φάνηκε ἔτσι -πρὸς στιγμὴν- ὅτι κέρδιζε ὁ διάβολος, ὀ υποκινητὴς καὶ ἐμπνευστῆς καὶ πατέρας τοῦ Ἰουλιανοῦ. Ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι καὶ Παντοδύναμος καὶ Πάνσοφος. Δὲν ἄφησε,οὔτε ἐγκατέλειψε τὸ λαό Του. Γιὰ τὴ σωτηρία του ἀπὸ τὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου ἔστειλε τὸ Μεγαλομάρτυρά Του Θεόδωρο, πραγματικὰ ὡς δῶρο Θεοῦ γιὰ νὰ Τὸν δοξάσει μὲ ἕνα θαῦμα.

.

Καὶ παρουσιάζεται ὁ Ἅγιος στὸν Πατριάρχη Εὐδόξιο (360-369) καὶ τοῦ φανερώνει τὸ σχέδιο τοῦ Ἰουλιανοῦ μὲ τὰ ἕξης λόγια:

– «Σήκω γρήγορα, Πατριάρχη, συγκέντρωσε τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, καὶ διαφύλαξέ το ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῶν εἰδώλων, παραγγέλοντάς του νὰ μὴν ἀγοράσει κανεὶς ἀπὸ τὰ τρόφιμα ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀγορά».

Ὁ Πατριάρχης ἀπορώντας εἶπε πρὸς τὸν Ἅγιο:

– «Πῶς εἶναι δυνατόν, Κύριέ μου, νὰ γίνει αὐτό; Διότι, οἱ μὲν πλούσιοι μπορεῖ νὰ τὸ ἐφαρμόσουν γιατί ἔχουν τρόφιμα στὶς ἀποθῆκες τους, οἱ φτωχοὶ ὅμως, ποῦ δὲν θὰ ἔχουν οὔτε μιᾶς ἡμέρας τρόφιμα, τί θὰ κάνετε μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη»;

.

Καὶ ὁ Ἅγιος του εἶπε:

– Νὰ τοὺς προσφέρεις κόλλυβα, γιὰ νὰ καλύψεις τὴν ἀνάγκη τους».

Καὶ ἐπειδὴ ὁ Πατριάρχης ἄκουγε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ λόγο γιὰ τὰ κόλλυβα, τὸν ρώτησε μὲ ἀπορία:

– «Τί εἶναι αὐτὰ τὰ κόλλυβα δὲν τὸ γνωρίζω». Ὁ Μάρτυρας τότε τοῦ ἀποκρίθηκε:

– «Εἶναι σιτάρι. Νὰ τὸ βράσεις καὶ νὰ τὸ μοιράσεις στοὺς Χριστιανούς».

Καὶ γιὰ νὰ δείξει ὁ Ἅγιος ἀπὸ ποὺ ἦλθε, πρόσθεσε:

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεοδώρου μεγαλ. τοῦ Τήρωνος (θαῦμα τῶν κολλύβων),– «Γι’ αὐτὸ τὸ βρασμένο σιτάρι στὰ Εὐχάϊτα συνηθίζουμε νὰ τὸ λέμε κόλλυβα. Κᾶνε, λοιπόν, ἔτσι καὶ σῶσε τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ μιασμό».

.

Λέει ὁ Πατριάρχης πρὸς τὸν Ἅγιο:

– «Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ Κύριέ μου, ποῦ φροντίζεις μὲ ἀγάπη καὶ εὐσπλαχνία γιὰ τὴ σωτηρία μας»;

Καὶ ὁ Ἅγιος του ἀποκρίθηκε:

– «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ Θεόδωρος, καὶ μὲ ἔστειλε γιὰ τὴ σωτηρία καὶ βοήθειά σας».

.

Ὁ Ἅγιος ἔγινε ἄφαντος καὶ ὁ Πατριάρχης σηκώθηκε μὲ θαυμασμὸ καὶ χαρὰ καὶ συγκέντρωσε τὸ λαὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ φανέρωσε τὴν παρουσία καὶ βοήθεια τοῦ Μάρτυρα. Συγχρόνως ἔκανε σύμφωνα μὲ τὸ λόγο του. Δηλαδὴ ἔβρασε σιτάρι καὶ μοίρασε στὸ λαὸ καὶ διαφυλάχθηκε ἔτσι τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ.

.

Στὴν ἀγορά, ἂν καὶ τελείωνε ἡ ἑβδομάδα, ἡ μηχανορραφία τοῦ Ἰουλιανοῦ ἔμεινε ἀνενέργητη, γιατί κανένας Χριστιανὸς δὲν ἀγόρασε ἀπὸ τὰ μιασμένα τρόφιμα. Κι’ ἀφοῦ ὁ Ἰουλιανὸς νικήθηκε ὁλοφάνερα, ἀπέσυρε ἀπὸ τὴν ἀγορὰ τὰ μιασμένα τρόφιμα καὶ ἐπανέφερε τὰ συνηθισμένα.

Οἱ Χριστιανοὶ ὕμνησαν καὶ δοξολόγησαν τὸ Θεὸ καὶ τὸ Μάρτυρά Του Θεόδωρο καὶ γιὰ χάρη τοῦ ἔκαναν λαμπρὴ γιορτή.

Ἔτσι καθιερώθηκε ἀπὸ τότε καὶ τὸ Σάββατο τῆς πρώτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νὰ γιορτάζεται στὴν Ἐκκλησία μᾶς τὸ θαῦμα τὸ διὰ κολλύβων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Οἱ Ἅγιοι Μεγαλομάρτυρες Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης καὶ Θεόδωρος ὁ Τήρων» τοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου Μαραγκοῦ Ἡγουμένου Ι.Μ. Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας Καλαβρύτων

.

Πηγή: http://blogs.sch.gr/kantonopou/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *