Θαυμαστὰ καὶ παράδοξα πράγματα! Στὴν Ἰουδαία -ὅπου προϋπῆρχαν οἱ προφῆτες, οἱ πατριάρχες, οἱ δίκαιοί της Παλαιᾶς Διαθήκης- τὸ μήνυμα γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔφεραν οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν! 

Ἔκαναν μακρινὸ ταξίδι γιὰ νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν προσκυνήσουν καὶ περιπλανόμενοι ρωτοῦν… «Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθεῖς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;».

Γὶ αὐτὸ ἀκριβῶς κρύφτηκε καὶ τὸ ἀστέρι, ὥστε χάνοντας τὸν ὁδηγὸ τοὺς οἱ μάγοι νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ρωτήσουν τοὺς Ἰουδαίους καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ τοὺς κινήσουν κι ἐκείνους σὲ ἀναζήτηση τοῦ νεογέννητου Μεσσία.

Τὸ ὅτι γεννήθηκε πρόσωπο ὑψηλὸ καὶ ἐπίσημό το ἤξεραν καλὰ κι ἦταν σίγουροι, διότι τοὺς τὸ μήνυσε τ’ ἀστέρι. Ο Θεὸς δὲν τοὺς ἔστειλε προφήτη, διότι δὲν θὰ τὸν παραδέχονταν οὔτε μὲ τὶς Γραφὲς μποροῦσε νὰ τοὺς μιλήσει, διότι δὲν τὶς γνώριζαν.Τοὺς ἔστειλε, λοιπόν, ἕνα σημάδι γνώριμο καὶ προσιτὸ σ’ αὐτούς.

Τὸ ἀστέρι τῶν μάγων δὲν ἦταν ἀπ’ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε στὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ τὶς νυχτερινὲς ὧρες. Ἦταν κάποια λογικὴ κι ἀόρατη δύναμη, ἕνας ἄγγελος, ποῦ πῆρε τὸ σχῆμα τοῦ ἄστρου.

Πῶς εἴμαστε σίγουροι γὶ αὐτό; Μᾶς τὸ ἀποδεικνύει ἡ πορεία του Δὲν πηγαίνει ἂπ τὴν ἀνατολὴ στὴ δύση ἀλλὰ ἀπὸ βορρᾶ πρὸς νότο, ἐφόσον ἡ Παλαιστίνη βρίσκεται στὰ νότια της Περσίας. 

Διακρίνεται ἐπίσης κατὰ τὴν ἡμέρα, πράγμα ἀφύσικο γιὰ ἀστέρι. Χάνεται στὴν περιοχὴ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ξαναεμφανίζεται ὅταν βγαίνουν οἱ μάγοι ἂπ αὐτή. 

Ἀκόμη κι ὅταν τοὺς ὁδήγησε στὴ φάτνη, δὲν φαίνεται σ αὐτοὺς ἂπ τὸν οὐρανό, ἀλλὰ σταματάει ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου ἦταν τὸ παιδί, πάνω ἂπ τὸ κεφάλι του. Ἂν ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἀστέρι, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δείξει ἕναν τόσο περιορισμένο χῶρο.

Ξέρουμε ὅλοι πολὺ καλὰ ὅτι λόγω τοῦ ὑπερβολικοῦ ὕψους δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνα ἀστέρι νὰ προσδιορίσει οὔτε τὸν τόπο μιᾶς ὁλόκληρης πόλης πόσο μᾶλλον ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο μέσα σ’ αὐτή. 

Αὐτὸ ὅμως τὸ ἄστρο τοῦ νεογέννητου βασιλιὰ ἔδειξε τὸν μικρὸ τόπο τῆς φάτνης κι ἀφοῦ μὲ ἀσφάλεια ὁδήγησε τοὺς μάγους κοντά του, ἀπομακρύνθηκε κι αὐτὸ δὲν εἶναι γνώρισμα κοινοῦ ἀστεριοῦ.

Ἁγ.Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία στὸ ναὸ τοῦ ἄπ. Παύλου 5 ΡG 63,507-508

( Ἐλεύθερη ἀπόδοση Β.Σ.)

πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *