Αποτέλεσμα εικόνας για βιος αγιου ορεστου10 Νοεμβρίου

Ἀνάμεσα στοὺς χιλιάδες μάρτυρες, πού θυσιάστηκαν γιὰ τὴ σταθερὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη τους στὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ Χριστὸ εἶναι καὶ ὁ νεαρὸς μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ὀρέστης, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὰ Τύανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἦταν ἰατρὸς στὸ ἐπάγγελμα.

Ὁ Ἅγιος Ὀρέστης γεννήθηκε, ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὴν ἐποχή, ποὺ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ σκληρὸς καὶ παρανοϊκὸς Διοκλητιανός, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐξαπολύσει ἕναν ἀδυσώπητο διωγμὸ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν τὸ 303μ.Χ. Ὁ νεαρὸς Ὀρέστης διακήρυττε μὲ θάρρος, ὅτι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος καὶ Ἀναστημένος Ἰησοῦς. Τὸ φλογερὸ κήρυγμά του παρεκίνησε πολλοὺς στὸ νὰ ἀσπασθοῦν τὸν χριστιανισμὸ καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ψεύτικη θρησκεία τῶν εἰδώλων. Ὅταν ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς Μαξιμίνος πληροφορήθηκε, ὅτι ὁ Ὀρέστης κηρύττει τὸν χριστιανισμό, διέταξε νὰ τὸν συλλάβουν καὶ νὰ τὸν φέρουν μπροστά του. Ὁ Μαξιμίνος προσπάθησε μὲ ὑποσχέσεις καὶ πλούσια δῶρα νὰ τὸν πείσει νὰ προσκυνήσει τὰ ἄψυχα εἴδωλα.

Οἱ προσπάθειες ὅμως τοῦ ἡγεμόνα ἔμειναν ἄκαρπες καὶ μία σειρὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια περίμεναν τὸν νεαρὸ Ὀρέστη. Ἀρχικὰ τὸν γύμνωσαν καὶ τὸν μαστίγωσαν ἀλύπητα. Στὴ συνέχεια τὸν ἔριξαν στὴ φυλακὴ γιὰ ἑπτὰ ἡμέρες χωρὶς φαγητὸ μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ ἄλλαζε γνώμη. Μέσα στὴ φυλακὴ ἡ πίστη τοῦ νεαροῦ Ὀρέστη ἐνισχύθηκε τόσο πολύ, ὥστε ἐξόργισε ἀκόμη περισσότερο τὸν Μαξιμίνο. Τότε ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὸν ὁδηγήσουν μπροστά σε εἰδωλολατρικὸ ναὸ γιὰ νὰ συμμετάσχει σὲ θυσίες στοὺς ψεύτικους θεούς. Ἀλλὰ ὁ ἀγωνιστὴς καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ ἔμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του καὶ προσευχόμενος, συνέτριψε ὁλοσχερῶς τὰ ἄψυχα εἴδωλα.

Βλέποντας ὁ τύραννός το ἀκλόνητο φρόνημα τοῦ νεαροῦ Ὀρέστη διέταξε νὰ τρυπήσουν τοὺς ἀστραγάλους μὲ πυρωμένα καρφιά, νὰ περάσουν ἁλυσίδες ἀπὸ τὶς τρύπες, ποὺ θὰ ἄνοιγαν μὲ τὰ καρφιὰ καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὸν δέσουν πίσω ἀπὸ ἕνα ἄγριο καὶ ἀφηνιασμένο ἄλογο. Τὸ ζῶο ἀφέθηκε ἐλεύθερο καὶ ἄρχισε νὰ τρέχει ἀσταμάτητα καὶ μὲ δυνατὸ καλπασμό, σέρνοντας τὸν Ὀρέστη πάνω σε ἀνώμαλο καὶ πετρῶδες ἔδαφος καὶ σὲ ἀπόσταση εἴκοσι τεσσάρων μιλίων. Ὁ νεαρὸς μάρτυς τοῦ Χριστοῦ αἱμόφυρτος καὶ τραυματισμένος θανάσιμα, παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν Οὐράνιο Πατέρα στις 10 Νοεμβρίου τοῦ 304 μ.Χ., κερδίζοντας τὸν ἀμάραντο στέφανο τῆς ἁγιότητος καὶ χαρίζοντας στὰ σημερινὰ νειάτα τῆς πατρίδος μας ἕνα λαμπρὸ καὶ δυναμικὸ παράδειγμα τόλμης καὶ ἀγωνιστικότητος, ἀκμαίου φρονήματος καὶ σταθερῆς πίστεως στὸν ἕνα καὶ ἀληθινὸ Θεό.

Τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου ρίχθηκε στὸ ποτάμι, ἀλλὰ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ τὸ περισυνέλεξαν καὶ τὸ τοποθέτησαν στὸν περικαλλῆ ναό, τὸν ὁποῖο ἀνήγειραν πρὸς τιμήν του στὰ Τύανα, ἐνῶ πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι, ποὺ θεραπεύτηκαν ἀπὸ τὴ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου. Ἡ φήμη τῶν ἀναρίθμητων θαυμάτων του καὶ ἡ συρροὴ πλήθους προσκυνητῶν ὁδήγησαν στὴν ἵδρυση μοναστηριοῦ γύρω ἀπὸ τὸν ναό, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνέγερση μεγαλοπρεποῦς ναοῦ ἐπ’ ὀνόματί του στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ὁ Ἅγιος μάρτυς Ὀρέστης, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὶς 10 Νοεμβρίου, ὑμνεῖται καὶ γεραίρεται ὡς γενναῖος στρατιώτης Χριστοῦ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία του, τὴν ὁποία ἐποίησε τὸ 1904 στὸ Ἅγιο Ὅρος ὁ π. Χρυσόστομος Λαυριώτης.

Ἀριστείδης Γ. Θεοδωρόπουλος Ἐκπαιδευτικός

Βιβλιογραφία
Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ, Ἄθλησις τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ὀρέστου, J. –P. Migne, Patrologia Graeca, Τόμος 116, 119-128.

πηγή

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *