Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

http://1.bp.blogspot.com/-Bl8RkiLLBOM/UXfi7uonbQI/AAAAAAAAKfI/48ft5KtCcyc/s640/St%2BMakarios%2Bedited.jpg

 Μερικές ψυχές, ἄν καί ἔλαβαν τή Θεία Χάρη καί ἔνιωσαν τή γλυκύτητα καί τήν ἀνάπαυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδή ὅμως ἀκόμη δέν δοκιμάστηκαν ἀπό τά πονηρά πνεύματα μέ διάφορες θλίψεις, ἐξακολουθοῦν νά εἶναι νήπιες, καί δέν εἶναι ἀκόμη κατάλληλες γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  

 Ὥστε καί οἱ πειρασμοί καί οἱ θλίψεις γιά τό συμφέρον στέλνονται στούς ἀνθρώπους, νά κάνουν τήν ψυχή πιό γνήσια καί πιό στέρεη. Καί ἄν αὐτή ὑπομείνει μέχρι τέλους μέ τήν ἐλπίδα της στόν Κύριο, εἶναι ἀδύνατο νά μή λυτρωθεῖ ἀπό τά πάθη τῆς κακίας καί ν’ ἀξιωθεῖ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 Οἱ Ἅγιοι Μάρυτρες, ἀφοῦ ὑπέρφεραν πολλά βασνιστήρια καί ἔδειξαν καρτερία μέχρι τόν θάνατο, ἔγιναν ἄξιοι γιά τά στεφάνια καί τή δόξα. Καί ὅσο περισσότερα καί σκληρότερα ἦταν τά βάσανα πού ὑπέφεραν, τόση περισσότερη δόξα καί παρρησία ἀπέκτησαν ἐνώπιον του Θεοῦ. 

 Κατά τόν ίδιο τρόπο και οἱ ψυχές πού παραδόξθηκαν σέ διάφορες θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων, εἴτε ἐκ σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἄν κάνουν μέχρι τέλους ὑπομονή καί δέν γογγύσουν, θά ἀξιωθοῦν τά ἴδια στεφάνια καί τήν ἴδια παρρησία μέ τούς Μάρτυρες. Καί ὄλα αὐτά ὄχι μόνο στό μέλλον θά ἀπολαύσουν ἀπό τόν Θεόν, ἀλλά καί ἐδῶ θά ἀξιωθοῦν τήν παρηγοριά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

ΠΗΓΗ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *