Entries by agioreitis

Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

6 total views, 2 views today

6 total views, 2 views today Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐπικαλούμενος καὶ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι ἅγιος καὶ προφήτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεωρεῖται ὅτι μὲ τὴν διδασκαλία του προετοίμασε τὸν κόσμο νὰ ὑποδεχτεῖ τὸν Μεσσία Ἰησοῦ, ἐξ οὐ καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς «Πρόδρομος». Ἡ διδασκαλία του ὑπῆρξε καυστικὴ ἰδιαίτερα πρὸς τὶς ἀνηθικότητες τῆς […]

Τά Ἅγια Θεοφάνεια

6 total views, no views today

6 total views, no views today Μέχρι τόν Δ ́ αἰώνα, ἡ Γέννηση καί ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἑορτάζονταν τήν ἴδια ἡμέρα. Ἡ ἑνότης τους εἶναι ἀκόμη ὁρατή στήν παρόμοια σύσταση τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν δύο ἑορτῶν καί δείχνει μιά ὁρισμένη συμπλήρωση τοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως σ ̉ ἐκεῖνο τῆς Βαπτίσεως. Στή Γέννησή του, λέγει ὁ […]

, ,

Ἅγια Θεοφάνεια (Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/λεως)

36 total views, no views today

36 total views, no views today Φάνηκε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο καὶ τὸν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ  ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καὶ καταπάτησε γιὰ πάντα τὸν ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἅγιασε τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων καὶ φώτισε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Θαύματα μίχθηκαν μὲ μεγαλύτερα θαύματα. Σήμερα, ἀπὸ τὴ χαρὰ πού ἔφερε […]

, ,

Λόγος εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια (Δαμασκηνοῦ του Στουδίτου)

22 total views, no views today

22 total views, no views today Ἐκ τοῦ τρίτου λόγου τοῦ «Θησαυροῦ Δαμασκηνοῦ» ἄνευ τοῦ προοιμίου, διασκευασμένος φραστικῶς. Μετά τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἠκούσατε εἰς τα Χριστούγεννα, ὅταν ἐνεπαίχθη ὁ Ἡρώδης ἀπὸ τοὺς Μάγους, ἔστειλε καὶ κατέσφαξε βρέφη μικρὰ ἀπὸ δυὸ ἐτῶν καὶ κάτω. Μεταξύ των παιδιῶν ἐκείνων ἔλαχε καὶ ὁ τίμιος Πρόδρομος βρέφος […]

, , ,

Λόγος στὴν ἁγία ἑορτὴ τῶν Φώτων (Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

34 total views, no views today

34 total views, no views today (Ὅπου γίνεται καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἔκθεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ) Χθὲς ἐκκλησιαζόμενος καὶ ἐγὼ μαζί σας καὶ προεορτάζων τὴν ἡμέρα τῶν Φώτων σᾶς ἀνέπτυξα τὰ ἁρμόζοντα καὶ εἶπα πρὸς τὴν ἀγάπη σᾶς περὶ τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἐμεῖς ἀξιωθήκαμε, ὅτι εἶναι ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ καὶ […]

, ,

Θεοφάνεια ἢ Ἐπιφάνεια. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

10 total views, no views today

10 total views, no views today   Τὸ ὅτι δηλαδὴ ἡ σημερινὴ ἑορτὴ ὀνομάζεται Ἐπιφάνεια, εἶναι γνωστὸ σ’ ὅλους. Ποιὰ ὅμως παρουσία εἶναι αὐτὴ καὶ ποιὰ ἀπὸ τὰ δύο συμβαίνει, εἶναι μία αὐτὴ ἢ δύο; Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζουν, πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ χειρότερη ντροπὴ καὶ εἶναι ἄξιο γιὰ πολλὰ γέλια, διότι, ἐνῶ κάθε χρόνο […]

, ,

Λόγος στὴν Παραμονὴ τῶν Φώτων (Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου)

6 total views, no views today

6 total views, no views today […] Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸν προερχόμενον ἀπὸ τὴν ἔρημον Ἰωάννη, τὸ παράδοξο αὐτὸ καὶ πολυπόθητο γιὰ τοὺς Ἰσραηλίτες θέαμα, τὸν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε ἀπόστολος πρὶν τοὺς Ἀποστόλους; Ὅμως ἕνας τόσο μεγάλος Βασιλιὰς τέτοιο στρατιώτη ἔπρεπε νὰ ἔχει, αὐτὸν τὸν τόσο μεγάλο Προφήτη, ὁ μέγιστος […]

Βίος καί διδαχές τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς

6 total views, no views today

6 total views, no views today 5 Ἰανουαρίου Βίος Ὁσίας Συγκητικῆς Διδαχές Διδαχές (Ἐκ τοῦ βίου τῆς Ὁσίας τοῦ Μ Ἀθανασίου) Βίος Ὁσίας Συγκητικῆς H EΠOXH MAΣ, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἐποχὴ φοβερᾶς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεό. Πολλὰ σημάδια τὸ μαρτυροῦν. Μεταξύ των σημείων ποὺ βοοῦν ὅτι ὁ κόσμος ἐξέκλινε ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Κυρίου εἶναι καὶ ἡ ἀποστροφή, […]

Ἡ Σύναξις τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.

6 total views, no views today

6 total views, no views today  Οἱ Ἑβδομήκοντα αὐτοὶ μαθητές, σύμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, μετὰ τὴν ἐκλογή τους, ποὺ χρονολογικὰ ἀναφέρεται νὰ συνέβη μετὰ τὴν εὐλογία τῶν πέντε ἄρτων, λαμβάνοντας σχετικὲς ὁδηγίες ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀνέλαβαν ἀποστολικὸ ἔργο μεταβαίνοντας σὲ διάφορους τόπους προετοιμάζοντας τοὺς λαοὺς στὸ νέο κήρυγμα τῆς ἀγάπης, τῆς σωτηρίας τῶν […]

Βίος προφήτου Μαλαχίου

22 total views, no views today

22 total views, no views today 3 Ἰανουαρίου Ὁ προφήτης Μαλαχίας ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος των συγγραφέων προφητῶν. Κατὰ τηνπερίοδο πουέδρασε, οἱ Ἰουδαῖοι βρίσκονταν ὑπὸ τὴν περσικὴ κυριαρχία καὶ λόγω τῶν ἱστορικῶν αὐτών συγκυριῶν ὁ Μαλαχίας μπορεί νά χαρακτηριστει ὡς “παιδὶ” τῆς περσικῆς περιόδου. Γιὰ τὸν προφήτη Μαλαχία δεν γνωρίζουμε τίποτα παρὰ μονο τό ὁνομά του (Μαλαχίας), τὸ ὁποῖο σημαίνει […]

Βίος Ἁγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης

8 total views, no views today

8 total views, no views today Ὁ Ἅγιος Σίλβεστρος ἦταν ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ φύλαγε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, κάνοντας νὰ τὸν ἀγαποῦν γιὰ τὴν ἐνάρετη ζωὴ του ἀκόμα καὶ οἱ εἰδωλολάτρες. Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Μιλτιάδου χειροτονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος-Πάπας Ρώμης γενόμενος διάδοχος στὸν θρόνο τοῦ κορυφαίου Πέτρου. Ἀφοῦ διώχθηκε ἐπὶ βασιλείας τοῦ ἀντιχρίστου Μαξεντίου, ἦρθε ὁ […]

Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

10 total views, no views today

10 total views, no views today Σχολιασμός τριῶν ἄρθρων τοῦ Θεοκλήτου μοναχοῦ Διονυσιάτου, γιά τοὺς ἀναριθμήτους ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς του, ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου.

Θαυμαστὲς καὶ ὠφέλιμες διηγήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ Μεγαλου Βασιλείου

8 total views, no views today

8 total views, no views today Ὁ Μ. Βασίλειος, ποὺ χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ ἱστορικό μας ὡς «ἡ μεγαλύτερη μορφὴ τῶν μεταποστολικῶν χρόνων, εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία πάρα πολὺ ἀγαπητὸς στὸ λαό, ἐφόσον τὸ ὄνομά του ἔγινε θρύλος μέσα στὴν Ἱστορία καὶ τραγούδι, δηλαδὴ ἡ ἔκφραση καὶ ἡ προσωποποίηση τῆς ἀγάπης, ἐξαιτίας τῆς ἀπέραντης καὶ συστηματικῆς ἀγάπης […]

Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 

6 total views, no views today

6 total views, no views today 1 Ἰανουαρίου Ὁ Ἅγιος Βασίλειος, γεννημένος τὸ 330μ.Χ. στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου ἀπο γονείς ευγενεις μὲ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνημα, ἔμελλε νὰ γίνει Μέγας πνευματικὸς διδάσκαλος καὶ κορυφαῖος θεολόγος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἡ χριστιανική του ἀνατροφὴ καὶ ἡ πνευματική του πορεία τὸν ὁδήγησαν στὴν Θεία θεωρεῖα τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, καὶ στὴν […]

Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου

12 total views, no views today

12 total views, no views today Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ καὶ ὀνοματοδοσία τοῦ Ἰησοὺ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ὄγδοη ἡμπὸ τὴν γέννησή Του, ἀποτελεῖ τὴν βεβαίωση τῆς σαρκώσεως καὶ τῆς προσλήψεως ἀπὸ τὸν Θεὸ Λόγο τῆς τέλειας ἀνθρώπινης φύσεως ἀναλλοιώτως καὶ τῆς εἰσόδου Του στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὡς […]

, ,

Περὶ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου

10 total views, no views today

10 total views, no views today   «Καὶ ὅταν συμπληρώθηκαν οἱ ὀκτὼ μέρες γιὰ νὰ γίνει ἡ περιτομὴ τοῦ παιδιοῦ, ὀνομάστηκε Ἰησοῦς, ὅπως εἶχε ἤδη ὀνομαστεῖ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους πρὶν ἀκόμη συλληφθεῖ στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τοῦ» (Λουκᾶς 2:21).    «Χριστοῦ περιτμηθέντος, ἐτμήθη νόμος. Καὶ τοῦ νόμου τμηθέντος, εἰσήχθη χάρις»

Βίος τῆς Ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας

4 total views, no views today

4 total views, no views today 31 Δεκεμβρίου,  Ἡ Ἁγία Μελάνη γεννήθηκε στὴ Ρώμη τὸ 338 μ. Χ. Οἱ γονεῖς τῆς ἦταν πλούσιοι καὶ ἐπιφανεῖς, εὐσεβεῖς καὶ ἐραστὲς τῆς ἀρετῆς. Ἡ Ἁγία ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία δὲν ἐπιθυμοῦσε τὸ γάμο ἀλλὰ οἱ γονεῖς της ποὺ ἐπιθυμοῦσαν διάδοχο, τὴν παντρεύουν στὰ δεκατέσσερά της μὲ τὸν δεκαεπτάχρονο Ἀπελλιανό, γόνος […]

Βίος τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη

4 total views, no views today

4 total views, no views today 30 Δεκεμβρίου      Ἡ ὀσιομάρτυς Ἀνυσία γεννήθηκε στὴν ἁγιοτόκο πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Οἱ γονεῖς της, εὐγενεῖς στὴν καταγωγὴ καὶ τὴν ἀνέθρεψαν γαλουχώντας τὴν μὲ τὰ νάματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Γι’ αὐτοὺς μεγαλύτερος πλοῦτος ἦταν ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ, ποὺ […]

Τῶν Ἁγίων 14000 νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων

16 total views, no views today

16 total views, no views today  (29 Δεκεμβρίου) Ἀφοῦ οἱ Μάγοι προσήνεγκον τὰ δῶρα των καὶ προσεκύνησαν τὸν Χριστὸν ἐσκέπτοντο βεβαίως νὰ ἐπιστρέψωσι πρὸς τὸν Ἡρώδην, «χρηματισθέντες ὅμως κατ’ ὄναρ» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνεχώρησαν δὶ’ ἄλλης ὁδοῦ εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν χῶραν. Καὶ δὲν εὐρίσκομεν πλέον τὰ ἴχνη αὐτῶν καὶ δὲν μανθάνομεν τί ἀπέγιναν κατόπιν, οὔτε ἀπὸ […]