Βίος Ἁγίων Μαρτύρων Σοφίας καί τῶν Θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης

4 total views, no views today

17 Σεπτεμβρίου

Χήρα μὲ τρεῖς θυγατέρες στὴ Ρώμη

Στὰ χρόνια ποῦ βασίλευε στὴν κοσμοκράτειρα Ρώμη ὁ Ἀδριανός, σὲ μιὰ πόλη τῆς Ἰταλίας, ζοῦσε ἡ εὐσεβὴς καὶ πιστὴ στὸν Θεὸ Σοφία. Καταγόταν ἀπὸ σπουδαία οἰκογένεια, ἀλλὰ σχετικὰ νωρὶς ἔμεινε χῆρα μὲ τρεῖς θυγατέρες. Γιὰ λόγους πού δὲν εἶναι γνωστοί, ἀργότερα ἡ Σοφία πῆρε τὶς τρεῖς κόρες της καὶ πῆγε στὴ Ρώμη, ὅπου συνέχισαν τὴν ἐνάρετη ζωή τους.
Δὲν ἐπέλεξε συμπτωματικὰ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν θυγατέρων της, ἀφοῦ τοὺς ἔδωσε τὰ ὀνόματα πού συνοψίζουν τὶς τρεῖς βασικὲς ἀρετὲς τοῦ χριστιανοῦ, τὶς ὁποῖες ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στον «ὕμνο τῆς ἀγάπης»(Α’ 7 Κορ. 13,13): νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη. Καὶ τόσο μὲ τὸ παράδειγμά της ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀνατροφὴ πού τοὺς ἔδωσε, οἱ τρεῖς θυγατέρες της ἐπιβεβαίωναν στὴν πράξη ὅτι ὄντως βίωναν καὶ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη. Ἦταν ἀντάξια πρὸς τὴ ρίζα καὶ τὸν κορμὸ κλαδιά!

Περισσότερα

Βίος Ἁγίας καὶ Μεγαλομάρτυρος καί Πανεφήμου Εὐφημίας καί ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος στὴ Χαλκηδόνα (451)

2 total views, no views today

Ἑορτάζει στις 11 Ἰουλίου (τοῦ θαύματος στὴ Χαλκηδόνα)
καί 16 Σεπτεμβρίου

Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ ἤθλησε τὸ ἔτος 303. Κατήγετο ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα. Ἦτο θυγάτηρ τοῦ περιφανοῦς καὶ πλουσίου Συγκλητικοῦ Φιλόφρονος καὶ τῆς εὐσεβοῦς καὶ φιλοπτώχου Θεοδοσιανῆς. Ἡ Ἁγία ἐπαιδαγωγήθη «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» διὸ ἠγάπησε τὸν Χριστό, τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μετὰ ζήλου ὁμολογίαν τοῦ Χριστοῦ. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Νικήτα

4 total views, no views today

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 15 Σεπτεμβρίου.

Ὁ ἔνδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Νικήτας ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἦταν Γότθος στὴν καταγωγή. Οἱ Γότθοι ἦταν ἕνα γερμανικὸ ἔθνος, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Βαλτικῆς καὶ ἐγκαταστάθηκε τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ. σ’ ἕνα τμῆμα τῆς Κριμαίας, ποὺ ἀπὸ τότε μετονομάστηκε Γοτθία. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. διείσδυσαν στὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὴ Θράκη καὶ στὸν χῶρο τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας καὶ Ρουμανίας, δεξιὰ ἀπὸ τὸ Δέλτα τοῦ Δούναβη ποταμοῦ. Ἀπὸ τότε ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ ἐκχριστιανίζονται. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Μάρτυρος Πορφυρίου τοῦ «ἀπὸ μίμων» 

2 total views, no views today

2014-219-06Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Αὐρηλιανοῦ (270-275 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία εἶχε ἀνατραφεῖ μαζὶ μὲ τοὺς μίμους στὰ θέατρα.
Κάποτε ποὺ ὁ Πορφύριος ἐμφανιζόταν στὸ θέατρο τῆς Ἐφέσου, ἔτυχε νὰ παρακολουθήσει τὶς παραστάσεις τοῦ ὁ κόμης τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Ἀλέξανδρος καί, ἐπειδὴ θαύμασε τὶς ὑποκριτικές του ἱκανότητες, τὸν πῆρε μαζί του στὴν Καισάρεια γιὰ νὰ δώσει καὶ ἐκεῖ παραστάσεις καὶ νὰ ψυχαγωγήσει τὸ λαό. Μόλις ἔφτασαν στὴν Καισάρεια, ὁ Πορφύριος ἄρχισε τὶς παραστάσεις τους στὸ θέατρο. Σὲ μιὰ δὲ ἀπὸ τὶς παραστάσεις τοῦ αὐτὲς ἐμφανίστηκε νὰ βαπτίζεται, ἀκριβῶς κατὰ τὸν τύπο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ ἕναν ἄλλο μίμο, ὁ ὁποῖος ὑποκρινόταν τὸν ἐπίσκοπο, ἐμπαίζοντας ἔτσι καὶ γελοιοποιώντας τὰ ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Περισσότερα

, ,

Λόγος στήν Παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. (Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)

10 total views, no views today

Ἑορτάζουμε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται. Ἑορτάζουμε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλη ἡ οἰκουμένη φωταγωγεῖται καί γεμίζει μέ ἀκτίνες θεϊκῆς χαρᾶς. Ἑορτάζουμε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου τό σκοτάδι (τῆς ἁμαρτίας) διώχθηκε, καί ἦλθε τό φῶς (τῆς ἀρετῆς). Ἑορτάζουμε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὑψούμεθα πνευματικά μαζί μέ τόν Σταυρωθέντα Σωτήρα μας, ἀφήνοντας κάτω τή γῆ μέ τήν ἁμαρτία, γιά νά κερδίσουμε τά ἄνω ἀγαθά. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κορνηλίου τοῦ ἑκατοντάρχου.

Ζωῆς ἀπίστου Κορνήλιον ἐξάγεις,
Πιστῶν ἀπαρχὴν τῶν ἀπ’ ἐθνῶν Χριστέ μου.

Οὗτος ὁ θεῖος Κορνήλιος δὲν ἦτον Ἰουδαῖος, οὐδὲ ἀπὸ τοὺς ὑποκειμένους εἰς τὸν παλαιὸν Νόμον. Ἀλλ’ ἦτον, ἐθνικὸς μὲν καὶ ἀπερίτμητος, κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκατόνταρχος, ἀπὸ τὴν σπεῖραν, ἤγουν τάξιν, τὴν καλουμένην ἰταλικήν, εὐσεβὴς δὲ καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν μὲ ὅλον τὸν οἶκόν του, μεταχειριζόμενος τὴν τῶν Χριστιανῶν πολιτείαν, ἀγκαλὰ καὶ ἀκόμη δὲν εἶχεν ἀξιωθῆ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ τοῦ θείου Βαπτίσματος (1). Περισσότερα

Βίος Ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ

No views yet

Ἑορτάζει στίς 11 Σεπτεμβρίου

Ὁ βίος της
Ἡ Θεοδώρα, ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Ζήνωνος τὸ ἔτος 474 μ.Χ. Γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ὅταν μεγάλωσε οἱ γονεῖς τῆς τὴν παντρεψαν στην ἴδια πόλη, μὲ ἕνα νέον εὐγενῆ, σοβαρὸ καὶ ἠθικό. Σ’ αὐτὸν τὸν σύζυγο ἡ κόρη ἐφύλαττε κάθε ὑποταγὴ καὶ ὅσα ἄλλα ἐπιβάλλεται νὰ φυλάττουν οἱ τίμιες καὶ σοβαρὲς γυναίκες στους δικούς τους ἄνδρες, νόμιμα καὶ καθαρά. Γὶ αὐτὸ ὁ ἄνδρας της, φρόνιμος ἐκ φύσεως, βλέποντας τὴν ἐνάρετη διαγωγὴ τῆς συζύγου του, ἀκολουθοῦσε καὶ ἐκεῖνος, ὄσο μπορουσε τὴ χρηστοήθεια ἐκείνης, ὥστε καὶ οἱ δυὸ ζοῦσαν θεάρεστα, μὲ πολλὴ κοσμιότητα χριστιανική. Περισσότερα

Βίος Ἁγίας ἱσαποστόλου καί βασιλλίσσης Πουλχερίας τῆς παρθένου

6 total views, no views today

(10 Σεπτεμβρίου)
Η ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Ἀνάμεσα στὴ χορεία τῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μᾶς ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ βασιλεῖς, αὐτοκράτορες καὶ μέλη τῶν ἀνακτόρων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀλλοτριώθηκαν ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Ἐνέταξαν τὴν ἐγκόσμια δόξα στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ κ αὶ ἀνακηρύχτηκαν ἅγιοι γιὰ τὴν προσφορά τους στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Μιὰ ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε και η ἁγία Πουλχερία, ἡ εὐσεβὴς Αὐγούστα τοῦ Βυζαντίου. Περισσότερα

Βίος Ἁγίων Μαρτύρων γυναικῶν Μηνοδώρας, Μητροδώρας, καὶ Νυμφοδώρας.

No views yet

10 Σεπτεμβρίου.

Ἡγοῦντο Μηνοδώρα καὶ Μητροδώρα,
Καὶ Νυμφοδώρα, δῶρα σαρκὸς αἰκίας.

Θεινόμεναι (ἤτοι τυπτόμεναι καὶ παιδευόμεναι)
δεκάτῃ δωρώνυμοι ἔκθανον αἱ τρεῖς.

Αὗται αἱ Ἅγιαι γυναῖκες ἦτον εἰς τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Μαξιμιανοῦ ἐν ἔτει τδ΄ [304], ἀδελφαὶ μὲν κατὰ σάρκα, πατρίδα δὲ ἔχουσαι τὴν Βιθυνίαν, καὶ διαλάμπουσαι μὲ παρθενίαν καὶ κάλλος ψυχῆς καὶ σώματος. Διὰ δὲ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀγάπην, ἄφησαν μὲν τὴν πατρίδα των, ἐπῆγαν δὲ καὶ ἐκατοίκησαν εἰς ἕνα ὑψηλὸν τόπον, εὑρισκόμενον κοντὰ εἰς τὰ θερμὰ νερά, τὰ ἐπονομαζόμενα Πύθια. Καὶ ἐκεῖ ἐπολιτεύοντο μὲ σωφροσύνην καὶ κάθε ἄλλην ἄσκησιν. Διὰ τοῦτο ἠξιώθησαν νὰ λάβουν ἐγκάτοικον εἰς τὴν ψυχὴν αὑτῶν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅθεν καὶ φανερωθεῖσαι εἰς πολλούς, ὅτι εἶναι τοιαῦται πνευματοφόροι καὶ κεχαριτωμέναι ὑπὸ Θεοῦ, ἐλευθέροναν τοὺς πάσχοντας ἀπὸ διαφόρους ἀσθενείας, καὶ ἀπὸ τὴν ἐνέργειαν τῶν πονηρῶν δαιμόνων. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου μάρτυρος Σεβηριανοῦ

2 total views, 2 views today

Σεβηριανὸς καν λίθων ἀλγὴ βάρει,
Χαίρει κρεμασθεῖς, ὡς ἀποσπῶν γῆς πόδας.

Οὗτος ὁ Ἅγιος ἑκατοίκει εἰς τὴν Σεβάστειαν κατὰ τοὺς χρόνους Λικινίου τοῦ βασιλέως καὶ Λυσίου τοῦ δουκὸς ἐν ἔτει τιε’ [315], περιβόητος μὲν ὧν πανταχοῦ διὰ τὴν ἀρετήν, καὶ τὴν πρὸς Χριστὸν πίστιν αὐτοῦ, ἐκ τοῦ τάγματος δὲ ὑπάρχων τῶν λεγομένων σενατόρων: ἤτοι τῶν βασιλικῶν συμβούλων καὶ συγκλητικῶν. Ὅταν οὒν ἦλθεν εἰς τὴν Σεβάστειαν ὁ δοὺξ Λυσίας, ὅστις καὶ τοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας ἐθανάτωσε μὲ πικρὸν θάνατον, τότε ἐμηνύθη εἰς αὐτὸν καὶ διὰ τὸν Ἅγιον τοῦτον Σεβηριανόν: ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς διδάσκει πολλοὺς Ἕλληνας νὰ γίνωνται Χριστιανοί. Καὶ ὅτι αὐτὸς ἐστάθη ὁ αἴτιος διὰ τῆς διδασκαλίας του, νὰ δείξουν εἰς τὸ μαρτύριον τόσην γενναιότητα οἱ πρὸ ὀλίγου ἀθλήσαντες Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Καὶ ὅτι αὐτός, μὲ τὸ νὰ ἦναι πλούσιος, περιποιεῖται τοὺς ἐν φυλακαῖς εὑρισκομένους Χριστιανοὺς μὲ πλουσίας δεξιώσεις, καὶ ἔτζι τοὺς κατασταίνει πλέον ἀπειθεῖς εἰς τοὺς βασιλικοὺς ὁρισμούς. Ὅθεν παρευθὺς ἀποστέλλονται ἄνθρωποι διὰ νὰ τὸν φέρουν. Ἀλλ’ ὁ Ἅγιος ἐπρόφθασε πρὸ τοῦ νὰ ὑπάγουν οἱ ἄνθρωποι, καὶ παρεστάθη μόνος του εἰς τὸν Λυσίαν. Καὶ εἰς αὐτὸν παρρησιάζει τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μὲ θάρρος μεγάλον.
Περισσότερα

Βίος τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης

No views yet

(9 Σεπτεμβρίου)

Ἡ Ἁγία Ἄννα εἶναι ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Κατάγεται ἀπὸ γένος ἐπίσημο ἀπὸ ἱερατικὴ γενιά. Εἶναι κόρη τοῦ ἱερέα Ματθᾶν καὶ τῆς γυναίκας τοῦ Μαρίας. Ἡ ἐνάρετη Ἄννα παντρεύτηκε στὴν Γαλιλαία τὸν Θεοσεβῆ Ἰωακείμ. Δὲν εἶχε παιδιὰ καὶ ἦταν ἤδη προχωρημένης ἡλικίας. Οἱ Ἅγιοι Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα κοσμοῦνται ἀπὸ ἀρετές. Εἶναι γεμάτοι ἀπὸ καλοσύνη, πραότητα καὶ ὑπομονή. Ζοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ. Τηροῦν τὸν νόμο. Ἔχουν ταπείνωση, σωφροσύνη, ἁγιότητα ζωῆς. Πιστεύουν στὸ Θεὸ μὲ θέρμη καὶ προσεύχονται. Προσεύχονται ὁλόψυχα. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀξιώνονται νὰ γίνουν Πρόγονοι τοῦ Βασιλέως τῶν βασιλευόντων Χριστοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ του οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Περισσότερα

,

Μνήμη τῆς Γ’ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου

No views yet

 

(9 Σεπτεμβρίου)

Τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ., διαφάνηκε ἡ αἵρεση τοῦ Νεστορίου, Πατριάρχη Κωνταντινουπόλεως. Ἡ διαπίστωση τῆς κακοδοξίας τοῦ Νεστορίου σημειώθηκε ὅταν ὁ νομικὸς Εὐσέβιος, ἐντόπισε στὰ λεγόμενα τοῦ Ἀναστασίου (συγκέλου τοῦ Νεστορίου), αἱρετικὲς δοξασίες, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν στὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου. Ὁ Ἀναστάσιος δὲν ἀποδεχόταν τὸν ὄρο «Θεοτόκος» καὶ ἀντ’ αὐτοῦ, παρόντος τοῦ Νεστορίου, εἰσηγεῖτο τὸν ὄρο «ἀνθρωποτόκος». Ὁ Νεστόριος, ὡστόσο, γιὰ νὰ μὴν προκληθεῖ θύελλα ἀντιδράσεων, εἰσηγήθηκε νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ ἠπιότερος ὅρος «Χριστοτόκος», μὴ δεχόμενος ἔτσι τὴν ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν δύο φύσεων στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴ διερμήνευε ὁ Ἅγιος Κύριλλος , ὁ ὁποῖος ὑπογράμμιζε ὅτι ὁ Κύριος προσέλαβε ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ πὼς ἔγινε ἀντιδώση ἰδιωμάτων, ἀλλὰ οἱ δύο φύσεις παρέμειναν ἀσύγχυτες καὶ ἄτρεπτες. Περισσότερα

, , ,

Εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου (Ὁμιλία Θ΄). Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου

4 total views, 2 views today

Γενέσιον τῆς Θεοτόκου: Ἡ ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας μας

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣΣήμερα ἡ Παρθένος μητέρα γεννιέται ἀπὸ στείρα μητέρα καὶ εὐτρεπίζεται τὸ παλάτι τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Σήμερα σπάζουν τὰ δεσμὰ τῆς στειρότητας καὶ σφραγίζονται τὰ κλεῖθρα τῆς Παρθένου. Γιατί ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ ἄγονη μήτρα καὶ τὰ νεκρὰ σπλάχνα γιὰ παιδοποιΐα ἔδωσαν παρ’ ἐλπίδα ὡραῖο καρπό, μὲ αὐτὰ μνηστεύεται καὶ τὸ ἀδιάφθορό της παρθενίας καὶ μὲ ὁλοφάνερα ἔργα προαγγέλλεται τὸ θαῦμα τῆς κυοφορίας. Γιατί εἶναι ὑπερφυσικὸ θαῦμα γέννηση χωρὶς μεσολάβηση ἄνδρα καὶ διατήρηση τῆς παρθενίας μετὰ τὴ γέννηση. Ἐπίσης νικᾶ τοὺς νόμους τῆς φύσης καὶ ἡ στείρα ποὺ συλλαμβάνει μετὰ τὰ γηρατειά της καὶ γεννᾶ καὶ μὲ ὅσα θαυμαστὰ ἔργα γίνονται προοιμιάζεται ἡ γέννηση τῆς Παρθένου. Περισσότερα

, , ,

Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

2 total views, 2 views today

Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλῶσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴν γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν τὴν ἀλήθεια, κι᾿ ἂν ἀκόμα προσφέροντας ὅ,τι εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν τιμοῦσαν γενέθλια βασιλιάδων, ποὺ τοὺς τυραννοῦσαν σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει ἐμεῖς νὰ τιμοῦμε τὴν γέννηση τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀνώρθωσε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ποὺ ἄλλαξε τὴν λύπη τῆς πρώτης μας μητέρας, τῆς Εὔας, σὲ χαρά; Ἐκείνη ἄκουσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ: «Μὲ πόνους νὰ γεννᾷς τὰ παιδιά σου». Αὐτή: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη». Ἐκείνη: «Στὸν ἄνδρα σου ἡ ὑποταγή σου». Αὐτή: «Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου». Τί ἄλλο λοιπὸν ἀπὸ λόγο νὰ προσφέρουμε στὴν Μητέρα τοῦ Λόγου; Ὅλη ἡ κτίση ἂς γιορτάσει μαζί μας κι᾿ ἂς ὑμνήσει τὸν ἁγιασμένο καρπὸ τῆς ἁγίας Ἄννας. Γιατὶ γέννησε στὸν κόσμο παντοτινὸ θησαυρὸ ἀγαθῶν, δηλ. τὴν Παναγία. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Μάρτυρος Σώζοντος

2 total views, no views today

ΤὉ ἅγιος Σώζων κατήγετο ἀπὸ τὴν Λυκαονία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305). Τὸ ὄνομά του προτοῦ βαπτισθῆ ἦτο Ταράσιος. Νεαρὸς στὴν ἡλικία καὶ ποιμὴν προβάτων, σὲ ὅποιον τόπο ὁδηγοῦσε τὸ κοπάδι του γιὰ βοσκὴ δίδασκε στοὺς κατοίκους τὸν λόγο τῆς εὐσεβείας καὶ ἔφερνε πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴν μάνδρα τοῦ Θεοῦ.
Κάποια ἡμέρα, τὸν καιρὸ ποὺ ξέσπασε ὁ μεγάλος διωγμός, ἐνῶ ἔβοσκε τὸ ποίμνιό του σὲ χλοερὸ λιβάδι, ἀποκοιμήθηκε ἐλαφρὰ καὶ εἶδε θεία ὀπτασία, ἡ ὁποία τὸν ἐθέρμανε στὴν πίστι. Κυριευμένος ἀπὸ ἱερὸ ζῆλο κατέβηκε στὴν Πομπηιούπολη τῆς Κιλικίας καὶ εἰσῆλθε στὸ ναὸ τῶν εἰδώλων, ὅπου λατρευόταν τὸ χρυσὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος. Ἔκοψε τὸ δεξὶ χέρι τοῦ ἀγάλματος, τὸ κατατεμάχισε, πούλησε τὰ τεμάχια καὶ διεμοίρασε τὰ χρήματα στοὺς πτωχούς. Μεγάλη ἦταν ἡ ἀγανάκτησις τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἀκόμη μεγαλύτερη ὅμως ἦταν ἡ ἔκπληξίς τους, ὅταν εἶδαν τῶν Σώζοντα νὰ προλαμβάνη τὶς ὑποψίες τους καὶ νὰ παραδίδεται μόνος του στοὺς νεωκόρους τοῦ εἰδωλείου. Τὸν συνέλαβαν ἀμέσως καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸν ἡγεμόνα τῆς Κιλικίας Μαξιμιανό, ποὺ βρισκόταν τότε στὴν Πομπηιούπολη, γιὰ νὰ ἀποδώση τιμὲς στὸ χρυσὸ αὐτὸ ξόανοι. Ὁ ἡγεμὼν τὸν προέτρεψε νὰ θυσιάση στοὺς θεούς, γιὰ νὰ ἐξιλεωθῆ καὶ νὰ ἐλευθερωθῆ. Ἀλλὰ ὁ μάρτυς, ἀντὶ νὰ ἀπαντήση, περιέπαιζε τὰ εἴδωλα καὶ τὰ ὀνόμαζε «ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων». Ἔτσι, παραδόθηκε στοὺς δημίους μὲ τὴν διαταγὴ νὰ τοῦ ξεσκίσουν τὶς σάρκες μὲ σιδερένια νύχια. Κατόπιν τοῦ φόρεσαν στὰ πόδια σιδερένια σανδάλια μὲ αἰχμηρὰ καρφιὰ καὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ βαδίζη.

Περισσότερα

Μνήμη τοῦ ἐν Κολασσαῖς τῆς Φρυγίας γενομένου θαύματος παρὰ τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ.

2 total views, no views today

Ὤφθης Μιχαήλ, Νῶε σῷ ναῷ νέος,
Χώνῃ ποταμῶν τὸν κατακλυσμὸν λύων.

Ῥοῦν Μιχαὴλ ποταμῶν χώνευσε νόων ἀγὸς ἕκτῃ.

Ὁ μέγας Ἀρχιστράτηγος τοῦ Θεοῦ Μιχαήλ, καὶ παλαιὰ μὲν πρὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας, εἶχεν εὐσπλαγχνίαν καὶ κηδεμονίαν πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, καὶ πολλὰς εὐεργεσίας ἔδειξεν εἰς αὐτό. Μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου, πολλὰ μεγαλιτέραν εὐσπλαγχνίαν καὶ ἀγάπην ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς τοὺς Χριστιανούς, τοὺς καυχωμένους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν ἀπὸ τότε καὶ ὕστερον, τρέχωντας νοερῶς εἰς ὅλα τὰ μέρη τῆς οἰκουμένης, καὶ δίδωντας πλουσίας τὰς εὐεργεσίας του, ἐκατοίκησε καὶ εἰς ἕνα τόπον τῆς Φρυγίας ὀνομαζόμενον Χερέτωπα. Περισσότερα

Βίος Ὁσίων Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ, βασιλέως τῶν Ἰνδιῶν, υἱοῦ τοῦ βασιλέως᾿Αβεννήρ.

No views yet

Ζήλῳ τὰ Βασίλεια τοῦ παμβασιλέως, Ὤκησεν υἱὸς γηΐνου βασιλέως.

Ἰωάσαφ τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ἡ ἅθλησις και οι κατὰ τῶν δαιμόνων ἀγῶνες ὑπερβάλλουσι πάντας ιν ἁ των Αγίων τοὺς βίους καὶ ὁ βίος αὐτοῦ τόσον εἰναι ἡδὺς καὶ γλυκύ τατος, ὥστε ὑπέρκειται τῆς ἀμβροσίας καὶ τοῦ νέκταρος, καὶ δύναται νὰ ἀπαλύνη καὶ τὴν σκληροτέραν καρδίαν καὶ νὰ παρακινήσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς νὰ σταλάξωσι πολλὰ δάκρυα. Πλήν, ἐπειδὴ οἱ περισσότεροι ἀγαποῦν τὴν βραχυλογίαν, ἐσμικρύναμεν τὴν διήγησιν, μὴ ἀφήσαντες ἢ τὰ ἀναγκαιότατα, καθὼς ἔγραψε ταῦτα ὁ Θεῖος πατὴρ ἡμῶν Δαμασκηνὸς Ἰωάννης.

᾿Εκεῖθεν τῆς Αἰγύπτου εἶναι χώρα, ἥτις ὀνομάζεται τῶν Ἴνδῶν, καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Αἰγύπτου διὰ θαλάσσης, ἀπὸ δὲ τὸ μέρος τῆς στερεᾶς πλησιάζει εἰς τὰ ὅρια τῆς Περσίας, καὶ ἥτις χὠροι τῆς Ἰνδίας ἦτο παλαιόθεν ἐσκοτισμένη ἀπὸ τὸν ζόφον τῆς εἰδωλολατρίας. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ Σωτῆρος ᾿Ανάληψιν καὶ τὴν τοῦ Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, ἀπῆλθον οἱ “Αγιοι ᾿Απόστολοι εἰς διαφόρους τόπους καὶ ἔθνη διδάσκοντες τὸ Εὐαγγέλιον. Τότε καὶ ὁ ἱερώτατος Θωμᾶς ἀπεστάλη εἰς τὴν ώς ἀνω χώραν, ἵνα κηρύξῃ τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ μὲ τὴν θείαν βοήθειαν ἐπίστευσαν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας αὐτῆς· ὅσον δὲ παρήρχοντο οἱ χρόνοι, τοσοῦτον ηὔξανεν εἰς αὐτοὺς καὶ ἡ πίστις μας. Καὶ πολλοί, ἀπαρνησάμενοι τὰς κοσμικὰς ἡδονάς, ἠσκήτευον εἰς τὰ ὄρη καὶ τὰ σπήλαια. ᾽ Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Προφήτου Ζαχαρίου τοῦ πατρὸς τοῦ Προδρόμου

No views yet

 

Σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς ὀρεινῆς Ἰουδαίας, τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρώδη βασιλιὰ τῆς Ἰουδαίας, ἔζησαν ὁ ἱερέας Ζαχαρίας καὶ ἡ Ἐλισάβετ. Τὸ ὄνομα Ζαχαρίας στὰ ἑβραϊκὰ σημαίνει «ἐκεῖνος ποὺ θυμᾶται τὸν Κύριο καὶ κεῖνον ποὺ τὸν θυμᾶται ὁ Κύριος» καὶ Ἐλισάβετ σημαίνει «ἡ εὐσεβὴς πρὸς τὸ Θεό».
Ἦταν δίκαιοι, ἄτεκνοι καὶ ἀγαποῦσαν πολὺ τὸν Θεό. Τὸν παρακαλοῦσαν καθημερινὰ νὰ τοὺς ἀξιώσει νὰ ἀποκτήσουν ἕνα παιδί, ἐπειδὴ ἡ ἀτεκνία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη θεωροῦνταν ντροπή. Ὁ Θεὸς ἀπάντησε στὶς προσευχές τους, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὅταν εἶχαν πιὰ γεράσει καὶ ἀνθρωπίνως ἦταν ἀδύνατο νὰ τεκνοποιήσουν.

Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ζαχαρίας δὲν ἦταν ἁπλὸς ἱερέας, ἀλλὰ ἀρχιερέας ποὺ ἔμπαινε στὰ ἅγια των ἁγίων. Κάποια μέρα λοιπὸν ὁ Ζαχαρίας κατέβηκε στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του στὸ Ναό. Ἦταν ἡ ἐφημερία του, ποὺ διαρκοῦσε ἑφτὰ μέρες. Τότε ἔπεσε ὁ κλῆρος σ’ αὐτὸν νὰ προσφέρει τὴ θυσία τοῦ θυμιάματος, πράγμα ποὺ γέμισε τὴν ψυχή του μὲ συγκίνηση καὶ δέος. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου ἱερομάρτυρος Βαβύλα Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἁγίων τριῶν παίδων

No views yet

 (4 Σεπτεμβρίου)

Ὁ «μέγας οὗτος καὶ θεσπέσιος ἄνθρωπος, ἂν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ἁπλῶς ἄνθρωπος», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιὰ τὸν ἅγιο Βαβύλα, ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας ἐπὶ βασιλείας τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοκράτορα Νουμεριανοῦ (3ος αἱ.). Ὁ Νουμεριανὸς σύναψε συνθήκη εἰρήνης μὲ ἕναν βάρβαρο βασιλιὰ (τῶν Περσῶν), ἀλλὰ περισσότερο εὐγενῆ καὶ φιλειρηνικὸ ἀπ’ αὐτόν. Ὡς σημεῖο τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιθυμίας του γιὰ εἰρήνη διαρκείας, ὁ βάρβαρος βασιλιὰς ἔδωσε τὸν μικρότερο γιό του γιὰ νὰ ἀνατραφεῖ καὶ μορφωθεῖ στὴν αὐλὴ τοῦ Νουμεριανοῦ. Ὅμως ὁ Νουμεριανὸς μαχαίρωσε τὸ παιδὶ αὐτὸ μὲ τὰ ἴδια τοῦ τὰ χέρια, προσφέροντάς το θυσία στὰ εἴδωλα. Ὁ ἐστεμμένος ἐγκληματίας, μετὰ ἀπὸ τὸ ἔγκλημα καὶ μὲ τὸ ἀθῶο αἷμα νωπὸ στὰ χέρια του, τόλμησε νὰ πάει σὲ μιὰ χριστιανικὴ ἐκκλησία γιὰ νὰ δεῖ τὰ ἐκεῖ τελούμενα. Ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ ἅγιος Βαβύλας προσευχόταν μαζὶ μὲ τὸ ἐκκλησίασμα. Πληροφορηθεῖς τὴν ἄφιξη τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τῆς συνοδείας του, διέκοψε τὴν προσευχὴ καὶ ἀπαγόρευσε στὸν αὐτοκράτορα τὴν εἴσοδο στὴν ἐκκλησία, λέγοντάς του πὼς ὡς εἰδωλολάτρης δὲν μποροῦσε νὰ μπεῖ στὸν ἱερὸ χῶρο ὅπου δοξαζόταν ὁ Ἕνας ἀληθινὸς Θεός. Περισσότερα

Βίος Ἁγίου Βαβύλα, ὁ ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκαλος, σὺν τοῖς ὑπ᾿αὐτὸν 84 παισί

No views yet

Μαθήσεώς σοι μισθὸς ἐκ τῶν παιδίων,
Βαβύλα θεῖε τῆς τομῆς κοινωνία.

«Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές. Κι ὅ,τι σ’ ἀπόμεινε ἀκόμη στὴ ζωή σου μὴν τ’ ἀρνηθεῖς, θυσίαστο ὡς τὴ στερνὴ πνοή σου», γράφει προτρεπτικὰ ὁ ποιητής.
Ὁ δάσκαλος, ψυχὴ τῆς παιδείας, ἀναμορφωτὴς τῆς κοινωνίας. Ὁ δάσκαλος, σμιλευτῆς χαρακτήρων, διαμορφωτὴς προσωπικοτήτων, διαφεντευτῆς καρδιῶν.
Ὁ δάσκαλος, κατευθυντήριος ὁδηγός, τηλαυγὴς φάρος, ἰσχυρὸς φωτοδότης. Ὁ δάσκαλος, πανίσχυρο ὑπόδειγμα, ἀκτινοβόλο παράδειγμα. Ὁ δάσκαλος, ἀκούραστος σκαπανέας, προετοιμαστῆς ἰδανικῶν ἀτόμων τῆς κοινωνίας, Ἁγίων πολιτῶν τῆς Αἰωνιότητας. Ὁ δάσκαλος, ποὺ συνδυάζει ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ζέουσα πίστη, θησαυρὸς πολύτιμος. Ἡ προσφορὰ τοῦ ἀνεκτίμητη, ἡ ἀποστολὴ τοῦ μεγαλειώδης. Περισσότερα